Varázslatos kalendárium: Májusfa a szerelem ajándéka

Május első napja, nemcsak a majális és a ballagások miatt fontos, hanem a hónaphoz kötődő népszokások: a májusfa állítás és a május kosár miatt is. Ilyenkor vihetnek ugyanis a férfiak a kiszemelt hölgynek fákat vagy kosarakat, jelezve ezzel udvarlási szándékukat.
A fiatalság tavaszi örömünnepe május elseje, a májusfa állításának ideje.A májusfa, a zöld ág a természet megújhodásának a szimbóluma, és legtöbb esetben az udvarlási szándék bizonyítéka, szerelmi ajándék

Krősz Zsuzsa, asztrológusÉrtékelés: 3.57 / 44 szavazat

A szerző, a Csillagösvény Jósda weboldalán megjelent írások és cikkek átvételét, utánközlését, idézését,
csak és kizárólag az írás előtt feltünetett elérési linkes forrásmegjelöléssel engedélyezi!

 Már a XV. században is május első napján a házakat zöld lombokkal díszítették fel. Temesvári Pelbárt prédikációjában utal arra, hogy ezzel a szokással két apostol: Fülöp és Jakab vértanúságára emlékeznek, de hozzáteszi azt is :

 

„Inkább azonban abban kell keresnünk a magyarázatot, hogy ma van május elseje, és ezen a napon a világ fiai ősidőktől fogva árnyas erdők és ligetek kellemességével, madarak énekével gyönyörködtették magukat…”

 

A májusi zöld ágat, a májusfát a székelyek jakabfának, jakabágnak, hajnalfának is hívták, másutt májfának nevezik. A májusfaállítás hazánk egész területén ismert. Szokás volt a lutheránusoknál a templomban is májusfát állítani. A hagyományos május 1. és a pünkösdi szokások sok hasonlóságot mutatnak egymással. A magyar nyelvterület nagy részén május elsejére virradó éjszaka (máshol pünkösdkor) állítják a májusfát. A májusfaállítás szokásának két formája ismert: az egyik a lányos házakhoz vitt májusfa, a másik a középületek, kocsmák előtt felállított közös májusfa. A fákat mindkét esetben a legények, legénybandák állították, a fákat szalagokkal, kendővel, cukorral, fésűvel, tükörrel stb. díszíttették fel.

 

  

 

A lányoknak, akik kapták, ez nagy megtiszteltetés volt. Magas, sudár fák voltak erre alkalmasak, melyeket a kerítésoszlophoz rögzítettek éjjel vagy kora hajnalban. Régen a fát főként lopták a legények, s ezért a hatóságok igen sokszor tiltották a szokást. A hatósági rendelet azonban mit sem ért, hiszen e fával adta tudtára a legény a falunak, hogy melyik lánynak udvarol. A májusfa a Jászságban nyárfa vagy jegenye, krepp-papírral díszítik, általában szalagok, üveg bor s más ajándékok is kerülnek rá. Palóc területen a legény csak a fát állította fel, s a leány és édesanyja díszítették. A fát többnyire őrizték, hogy a vetélytársak el ne vigyék, meg a rivális udvarló csapata ki ne döntse.

 

Általában minden lány kapott, s nagy szégyen volt, ha valaki kimaradt. Egyes vidékeken a nagylányság elismerését jelentette, ha májusfát kapott. Ez¬után már elmehettek a bálba, a táncmulatságokra a leányzók. A reggelre díszelgő májusfa kiállítása kinyilvánítása volt annak, hogy ki-kinek udvarol. Megbeszélték, kinek állítottak szebb fát, főleg meg kinek a májusfáját csúfította el reggelre a haragosa. Az udvarlási szándék komolyságát jelezhette a fa fajtája, nagysága. A májusfaállítással azonban esetenként konfliktus is járt.

 

 

Megesett ugyanis, hogy (minimum) két fiúnak ugyanaz a lány tetszett, és miután az egyik csapat felállította a májusfát, a másik elvitte onnan azt, helyére pedig a sajátját tette. Jó kis fizikai munka: egész éjjel fákat vágtak ki és hoztak-vittek. Persze senki sem várta el, hogy ezt színjózanon tegyék. Az előbb vázolt probléma megoldását sokszor a verekedésben látták. Néhol a rosszhírű lánynak kiszáradt gallyra fazekat, rongydarabokat aggattak. Sok helyütt pünkösdkor vagy május végén „kitáncolták” a fát, vagyis a fa kidöntése táncmulatság keretében, muzsikaszó mellett történt.

 

A májusfák kidöntése általában ünnepélyességgel, táncmulatsággal járt, ledöntésének szertartásos mozzanata volt a fa körültáncolása, a májusfára mászás. Különösen nehéz volt a lehúzott kérgű, magas fát megmászni. Azé lett a tetejére erősített ital, akinek ez sikerült. Nagy szégyen volt, ha a májusfát nem táncolták ki, mert ezzel azt hozták nyilvánosságra, hogy a frigy valamiért nem jön, nem jöhet össze, a fiú elállt az udvarlási szándékától. Gyakran megtréfálták egymást azzal, hogy a fa tetejére helyezett üvegbe paprikás vizet tettek. A májusfa mellett vagy helyett állított máj-kerék, amely egy magas rúd végére tűzött, szalagokkal, borosüvegekkel, zsebkendőkkel díszített szekérkerék.

 

 

A kerék díszeit versenyezve próbálták leszedni a máj-kerékre felmászó legények. Az ügyességi verseny győztese éppúgy lehetett pünkösdi király, mint legénybíró, vagy a bálokat, mulatságokat rendező első legény. A májusfaállítás még mindig divatos szokás néhány helyen. A hajadon lányok kapuját bekötözik (ne tudjon megszökni) és a kerítés elé díszes( általában krepp) szalagokból díszített fát állítanak, amire kisebb nagyobb ajándékokat(italok, ajándékcsomagok, parfüm, virág, ékszerek, stb. határ a csillagos ég) lufikat kötöznek az udvarlók. Egy kerítés előtt egy fának szokás állnia. De sok helyen versengésbe megy a dolog így nem ritkán látni, hogy több fa díszeleg a kerítés előtt. Aki nem állít fát az május kosarat szokott köttetni. Ez egy nagyobbacska kosár teli ajándékkal, színes virágokkal, szalaggal átkötve. A szokás új formája a májusi virág küldése Gyöngyöspatán. A legények szépen feldíszített cserepes virágot küldenek annak a lánynak, akinek udvarolnak, s a virág az ablakba kerül: tehát éppúgy hírül adja a legény komoly szándékát, mint a májusfa.

 


Krősz Zsuzsa


Rólunk mondták

További vélemények