Assisi Szent Ferencre, az állatok védőszentjére emlékezünk október 4-én

Az állatok világnapját 1931 óta ünneplik minden évben október 4.-én, mely egyúttal Assisi Szent Ferenc halálának emléknapja is. Valójában egy nappal korábban halt meg, azonban életútjával vitathatatlanul vált az állatok védőszentjévé.

Krősz Zsuzsa, asztrológusÉrtékelés: 3.2 / 5 szavazat

A szerző, a Csillagösvény Jósda weboldalán megjelent írások és cikkek átvételét, utánközlését, idézését,
csak és kizárólag az írás előtt feltünetett elérési linkes forrásmegjelöléssel engedélyezi!

Assisi Szent Ferenc, vagy ahogy a Ferenc rendiek nevezték szerafikus Szent Ferenc, a ferences rend megalapítója, az állatok, a kereskedők és a természet védőszentje. A 2013-ban pápává választott Jorge Mario-Bergoglio bíboros is az ő tiszteletére vette fel a Ferenc nevet. Tanulmányokkal töltötte ifjúsága nagy részét, több nyelven folyékonyan beszélt, köztük latinul is. A tanulás és a harci játékok mellett szívesen mulatozott ifjú nemes barátai társaságában. 
 
 
Miután egy háborúból sebesülten tért haza, szakított addigi életmódjával és hamarosan zarándoklatra indult Rómába, amely során misztikus élményben volt része még szülőföldjén, Szent Damján templomában. A megfeszített Krisztus képmása életre kelt előtte és háromszor így szólt hozzá: „Ferenc, Ferenc, menj és javítsd meg a házamat, mert látod, hogy romokba dől.” Ferenc ezt úgy értelmezte, hogy ez arra a rossz állapotban levő templomra vonatkozik, ahol éppen imádkozott, ezért eladta a lovát és egynémely ruhaneműt, a gazdag és befolyásos apja készletéből, majd az árát a templom papjának adományozta.
 
Ezen cselekedetei borzasztóan felbőszítették az apját, majd egy végső vita után, amely apja kérésére a püspök jelenlétében került sor, Ferenc szakított az apjával, lemondott az örökségéről és a következő néhány hónapban koldusként élt Assisi környékén. Visszatérve a városba, ahol ezúttal két évet töltött, több romos templomot rendbe hozott. Nemsokára, megalapította követőivel a Ferences rendet.
 
Assisi Szent Ferencről számos legenda terjedt el. Egyes források szerint prédikált az állatoknak is. Éppen ezért, a különféle ábrázolásokon (festmények, szobrok) alakja gyakran látható állatok (elsősorban madarak) társaságában.
 

A legenda szerint Szent Ferenc egyszer Cannarióban kezdett prédikálni a népnek, de előbb megparancsolta a fecskéknek, hogy hallgassanak, míg el nem mondja beszédét. Azok azonnal engedelmeskedtek… Továbbmenve fölemelte tekintetét, észrevette, hogy az úttól nem messze a fákat óriási madársereg lepte el. Egészen elámult a madarak hihetetlen sokasága láttán, és azt mondta társainak: „Várjatok meg itt, amíg prédikálok húgocskáimnak, a madaraknak.” Letért a mezőre, odament a madarakhoz, és elkezdett beszélni a földön csipegetőkhöz, mire a fákon ülők is mind odasereglettek, valamennyien szép csöndben várták végig a beszédet, s el nem szálltak addig, amíg Szent Ferenc áldásával égnek nem eresztette őket. Amikor Szent Ferenc közöttük sétált és csuhájával megérintette a madarakat, akkor sem repült el egyik sem.
 
"Húgocskáim, madarak! Ti igen sokkal tartoztok a Teremtőnek, azért mindig és mindenütt kötelesek vagytok dicsérni őt. Mert kétszeres, sőt háromszoros ruházattal látott el benneteket; szabadságot adott nektek, oda röpülhettek, ahová akartok; Noé bárkájában megőrizte fajotokat, hogy ki ne vesszetek. Hálával tartoztok a levegőért, amelynek uraivá tett. Azután gondoljátok meg, hogy se nem vettek, se nem arattok, Isten mégis gondoskodik rólatok. Inni ad a folyókból és forrásokból, menedéket nyújt a hegyekben és völgyekben, helyet biztosít a fészekrakáshoz a fák lombos ágain. Azután még fonni és szőni sem tudtok, Isten ruház föl benneteket és fiókáitokat. Jótéteményeiből, amelyekkel elhalmozott, láthatjátok, mennyire szeret Teremtőtök. Őrizkedjetek tehát húgocskáim, a hálátlanság bűnétől, s azon legyetek, hogy szüntelenül áldjátok Istent."
 

Uram, adj türelmet,
Hogy elfogadjam amin nem tudok változtatni,
Adj bátorságot, hogy megváltoztassam,
Amit lehet, és adj bölcsességet,
Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.
Uram, tégy engem békéd eszközévé, 
hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek, 
hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, 
hogy összekössek, ahol széthúzás van, 
hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz, 
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, 
hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.
Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem, 
nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak, 
nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek, 
nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek.

ASSISI SZENT FERENC IMÁJA - részlet


Krősz Zsuzsa


Rólunk mondták

További vélemények