Amit a Skorpiókról tudni érdemes (Krősz Zsuzsa, asztrológus)

A Skorpió az állatöv nyolcadik jegye, a Mérleg után következik. Uralkodó bolygója a Mars és a Plútó. Születésnapjukat október 24.-e és november 22.-e között ünneplik. Boldog Születésnapot Kedves Skorpiók!

Krősz Zsuzsa, asztrológusÉrtékelés: 4.01 / 513 szavazat

A szerző, a Csillagösvény Jósda weboldalán megjelent írások és cikkek átvételét, utánközlését, idézését,
csak és kizárólag az írás előtt feltünetett elérési linkes forrásmegjelöléssel engedélyezi!

Jellemzése: 
 
Jelentős erőt képvisel a világban, kitűnő tudást és gondolkodási módokat visz be a munkájába. Dolgozó ember, aki azt szereti, ha értelmes dolgok foglalják le. Szereti érezni, hogy hatalma van minden felett környezetében, és ez azt jelenti, hogy meg kell szereznie mások bizalmát. A színfalak mögötti önálló munka boldoggá teszi, de hogy még boldogabb legyen, arra kell törekednie, hogy jobban megmutassa személyiségét és munkája eredményeit.
 
 
A Sorpió állata önmagában meghatározza a jegy szülötteinek tulajdonságait és hajlamait. Ők a leguralkodóbb, legkönyörtelenebb, legönkényeskedőbb és legzsarnokibb emberek az összes állatövi jegy közül. Szenvedélyesek és lázongók, lerombolva akár az Isten és az ember tanításait egyaránt, saját szükségletüknek megfelelően. Mindenáron uralkodnak, ám nem az Oroszlán előkelőségével, vagy a Kos éles önkényével, hanem egy cár zsarnokságával. Vagy úgy van minden, ahogy ők akarják vagy sehogy. A Skorpió természetét fürkészők számára a legnagyobb rejtély az, hogy ezek az erőszakos tulajdonságok hogyan férnek meg a konstruktív gondolkodással.
 
Ezek az emberek fel tudják fogni a létet, annak minden problémájával és nehézségével. Rendkívül agyafúrtak, és tudják, hogyan birkózzanak meg az élettel, hiszen számukra minden küzdelem. Magas szintű tudásuk ellenére ritkán választják a könnyebb utat valami elérésére, inkább a küzdelmes, nehéz utat járják. Ellenkező és ellentmondó természetűek, és még saját elképzeléseikkel is szembeszállnak, ha pillanatnyi hangulatuknak az felel meg. Ezt a jegyet egykor a Mars negatív oldalának tekintették, a Plútó, az alvilág sötét ura a jegy uralkodó bolygója.
 
A néha erőteljesen kellemetlen természet láttán felmerülhet bennünk a kérdés, hogy hogyan tudnak a Sorpió szülöttei alkalmazkodni a világhoz? Nos, ami azt illeti, ők gyakran igen sikeres emberek, tehetségesek és jelentős eredményeket érnek el, amit nem kis mértékben személyes sármjuknak köszönhetnek. A Plútó által uralt Skorpió a halál és a nemiség jegye. A fajmegőrzés, a reformok és a megújulás problémái is ide tartoznak. Az utálat, a bosszú és a versengés elsöprő érzése ugyancsak a Sorpió személyiség része.
 
A Skorpió férfi megjelenése erős, sőt, vaskos. Hatalmas erejű, könnyedén mozog, és lankadatlan energiával dolgozik. Mindkét nem tagjai felettébb szenvedélyesek, de gyakran fizikai adottságaik, nem felelnek meg elméjük vágyainak. Ha a megfontoltság nincs jelen jellemükben valahol, a Skorpió szenvedélye gyakran válik alacsonyrendűvé. Intellektuális területen a Sorpió jegyűek sikeresek, mert bármilyen területen jártassá tudnak válni, és el tudják sajátítani a szükséges ismereteket. Akaraterejük és a legyőzhetetlen uralkodási vágyuk, gyakran arra kényszeríti őket, hogy olyan feladatokkal birkózzanak meg, amelyeket mások messziről elkerülnének. Általában sikeresek a munkájukban, mert alapos, rendszeres munkát végeznek, és tehetségesek. A Skorpió szülött fáradhatatlanul tör előre, erős érzelmeket, néha imádatot, gyakrabban utálatot keltve maga körül, de környezete soha nem marad közömbös iránta.
 
A Skorpiók gyakran filozofikusak, mert elemző és mélyrehatoló természetűek. De mivel képtelenek elválasztani felfedezéseiket saját temperamentumuktól, gyakran mindent sötét, pesszimista színben látnak, néha még akkor is, ha józan eszük vagy épp a tények mást mutatnak. Mindezek ellenére borzasztó nehéz bármit is elrejteni detektívösztönük előtt, és vitatkozni is szinte lehetetlen velük, mivel csak ők győzhetnek.
 
Minden tekintetben termékeny emberek, szorgalmasan dolgoznak. Szeretik a nagy családot, annak ellenére, hogy belőlük lesz a legrosszabb szülő: zsarnoki, birtokló és agresszív, ám összeférhetetlen temperamentumuk ellenére a nemiség jobban jelen van a Skorpióban, mint az állatöv bármely más típusában. Ugyanazon ok miatt a Skorpió szülött természeténél fogva nem alkalmas a házasságra, és bár mindig megházasodik, a Skorpió férj gyakran erőszakos, követelőző, féltékeny, gyanakvó és hatalmaskodó, még a Skorpió feleség inkább házsártos, családját az idegösszeomlás szélére hajszolva zsarnokságával és türelmetlenségével. A Skorpió számára akkor sikeres a házasság, ha a Skorpió típust egy kicsit módosítja a Hold, az aszcendens, vagy egy másik bolygó, amely erős a születési képletében. Akkor is sikerülhet a házasság, ha a partner befolyásolható és nagyon engedelmes, vagy éppen motiválja az ilyen robbanékony irányítás. A Skorpió jegyű emberek számára az élet kemény küzdelem, melyet saját morbid humora fűszerez, és titkos vágya enyhít.
 
 
Motivációja:
 
A Skorpió a legérzékenyebb az élet árnyoldalára, azokra a területekre, amelyekről általában szívesen hallgatunk, vagy a kultúra segítségével meg akarjuk szépíteni. Ehhez tartozik az ember halandósága és bukása. Az állandó belső, sokszor tudattalan összeütközés ezekkel a területekkel arra ösztönzi, hogy önmaga fölé nőjön, és elkötelezze magát egy olyan dologank, amely megfelel egy halhatatlan szellemi ideálnak, és ezzel lehetővé teszi személyes létét a fizikai halál után is. A Skorpió jellegű emberek természete kettős: egyrészt vágynak a földi élet élvezetére és megtapasztalására az érzékeken keresztül, kötődnek az élet anyagi oldalához. Másrészt erős vágy él bennük az önfeladásra, a megszabadulásra és megváltásra, amely gyakran a spirituális vagy okkult dolgokkal vagy a halállal való foglalkozáshoz vezet. Mivel a Skorpió intenzíven megérzi az élet rejtett, tabu oldalait és mindazt, ami a "kulisszák mögött zajlik",  ezért könnyen képes eltalálni mások legfájóbb pontjait. A hatalom és irányítás azok a témák, amelyekkel minden szinten összeütközésbe kerül élete során. Mivel gyakran kiszolgáltatva érzi magát az élet igazságtalanságainak, és gyámoltalanságát hamar megtapasztalta, fontos számára a személyes vagy társadalmi hatalom, hogy ezzel egyfajta biztonságot teremtsen.
 
Célja:
 
A Skorpió egy fölöttes dolgot akar szolgálni, el kell köteleznie magát egy eszmének, egy elképzelésnek, ahol többről van szó, mint személyes biztonságáról és jólétéről. Saját részeit vagy önmagát áldozza fel, hogy eleget tegyen ennek az eszmének. A konkrét realitást alárendeli egy eszmei elképzelésnek, ami addig is elmehet, hogy megpróbálja a realitást a modell keretei közé kényszeríteni. Hasonló folyamat zajlik le a kapcsolatok területén is. A partnerhez való kötődés szenvedélyes és abszolút, a partnert vagy a kapcsolatot gyakran eszményinek látja. A partnert idealizálja, a róla alkotott képet szereti, amihez elkötelezte magát.
 
Tanulási feladata:
 
A halál és elengedés, a rendszeres "vedlés" ezen állandó folyamatára épül a Skorpió megújulási képessége, az az adottsága, hogy az átalakulás után a romokból akar valami újat teremteni. Ösztönös félelme ezektől az átalakulási folyamatoktól arra indítja, hogy megpróbálja ellenőrzése alatt és hatalmában tartani élete újból és újból felbomló szálait.
 
A Skorpió életében mégis az egyetlen biztos és visszatérő pont a változás, a regeneráció és mindannak az elengedése, amiről úgy hitte, tovább él, és amire állandó egzisztenciáját alapozta. A Skorpió jegy ura a Plútó, és másodlagos uralkodója a Mars, számos esemény és karatertulajdonság kiváltója, amelyeket a közvélemény nem kedvel. A fanatizmus, dogmatízmus, mazochista, vagy szadista viselkedés, furcsa meggyőződések, kényszeres magatartás, a szélsőséges hataloméhség valamennyi fajtája, ezek olyan tulajdonságok, melyek a Skorpió jegyhez tartoznak. Bár ezek kellemetlenül és taszítóan hangzanak, mégis mindezek mögött egy egységes alapelv áll: a határok átlépése. A fizikai halál az ember testi életének abszolút határa, csak szellemi kivetítéssel győzhető le. Ha az önfegyelemről van szó, akkor a Skorpió jellegű ember ebből többet fog felmutatni, mint a többi állatövi jegy. Ha egy ügyért kell cselekedni, egyetlen más jegy sem annyira készséges, egészen az önfeláldozásig és önpusztításig, hiszen a "mindent vagy semmit" alapelvet követi. A Skorpió problémája, hogy nehezen tud mértéket tartani. Nagyon ellene van minden átlagos, langyos, normális, bármit is tesz, azt intenzíven, szenvedélyesen és lehetőleg egy mottóval kell tennie. 
 
 
Lélektana:
 
Mivel a Skorpió a vizes jegyhez tartozik, ezért gazdag érzelmi élete van, ami legtöbbször egy sima, nehezen átlátható felszín alatt rejtőzik. Ez a Skorpió másik oldala, ami sokszor alig látszik: nagyfokú érzékenység és sérülékenység, félelem a gyengeségtől és a visszautasítástól. Minden érzelme erős, szenvedélyes és abszolút. Bárhová is irányulnak érzelmei, biztos nem fogja hamarosan másképp gondolni. Mivel azonban a Skorpió jegyű emberek korán szembesülnek a különlegesen nehéz tapasztalatokkal, és legtöbbször olyanokkal, amelyek megmutatják, hogy a nyíltság és bizalom nagyon könnyen átcsap az ellentétébe, sokszor egy kráter tóhoz hasonlítanak: mélyen a teljesen sima, átlátszó felszín alatt perzselő, fortyogó hőség van. Egy megemésztetlen élmény van ott, harag és düh, amelyet az élet fontos pontján elnyomott, beteljesületlen vágy vagy erős érzelem miatt temetett magába. Érzelmeit ritkán fedi fel teljesen, mindig arra vágyik, hogy el legyenek retve, hogy ne terítse ki kártyáit, és a helyzetet ellenőrzése alatt tartsa. Ez legtöbbször megfelel a már korán és élete későbbi szakaszában is megismétlődő tapasztalatnak, hogy vagy az ember tartja kezében a gyeplőt, vagy magatehetetlenül ki lesz szolgáltatva egy helyzetnek, ami erős félelmet vált ki belőle. A Skorpió mélyen vágyik kapcsolatokra, és mint minden vizes jegy, hajlamos azonosulni a szeretett emberrel. Mivel hasonlóképpen bizalmatlan, szkeptikus és nagyon fél az odaadástól, mégis nagyon vágyódik minden odaadás és feloldódás után, és ezért számos válság és belső harc zajlik le benne. Ebből adódik az a hajlama, hogy tépelődik és beleássa magát egy témába. A Skorpióból legtöbbször az hiányzik, amit ősbizalomnak neveznek. Idegen számára az érzés, hogy egyszerűen elfogadják úgy, ahogy van, és ő úgy jó, ahogy van. Életútja ezért magában foglalja a létezéshez való jogot, amely megszabadítja őt a kínzó és sokszor csak nehezen indokolható bűntudattól. Ha egy Skorpió életét tanulmányozzuk, mindig megtalálhatjuk a gyermekkori élmények egy olyan kombinációját, amely a gyermeki lélek számára túl nagy elvárást támasztott, és egy belső igényt, hogy felnőjön végre ehhez a feladathoz. Így magyarázható az is, hogy miért vonzódik annyira a válsághelyzetekhez. Valami azt súgja neki, hogy ki kell érdemelnie az életet, és vezekelnie kell mindazért, amit az élet ad neki.
 
Sok Skorpió hordozza az önbüntetési hajlamot. Amennyire törekszik a boldogságra, annyira el is tudja taszítani magát, ha az meghaladja az ő saját mértékét. Értelme mondhat mást, de egy belső hang azt súgja: "nem érdemelsz mást". A boldogságot és a jólétet csak akkor tudja elfogadni, ha előtte le kellett szállnia az alvilágba, és át kellett mennie egy "halj meg és légy" folyamaton. Mindenről, amit elkezd, a Skorpiónak meg van a maga elképzelése, amihez a valóságot igazítani szeretné. Pontosan tudja milyennek kell lennie valaminek, hogy azok rendben legyen. Az érettség és megvalósítási szintje függvényében intoleráns, csökönyös ember ember válhat belőle, aki köti magát merev véleményéhez és elzárja magát minden más állásponttól, egészen addig a meggyőződéséig, hogy a cél szentesíti az eszközt. Vagy pedig egy erős, karizmatikus egyéniség  fejlődik ki, aki példakép lehet mások számára és abban a helyzetben van, hogy saját vagy mások válságszakaszait alkotó tapasztalattá változtassa át. A válság témája valamilyen formában mindig szerepet fog játszani a Skorpió életében, de a "hogyanban rejlik a különbség."
 
 
Skorpió, mint férj:
 
A Skorpió férj az a típus, amellyel a legnehezebb együtt élni békességben és harmóniában. Az egyetlen mód, mellyel a felesége ezt el tudja érni, ha minden gondolatára reagál és teljes engedelmességgel követi utasításait. Ő a tipikus "ház ura", és legalább olyan zsarnoki és hatalmaskodó otthonában, mint az élet más területein. Sok asztrológus óvja a Skorpió férfit a házasságtól, ha képlete gyenge a hetedik, a házasság házában. Úgy tartják, hogy szélsőséges a szerelmi élete. De a természete olyan, hogy bármennyire is óvjuk, ez a típusú férfi mégis megházasodik, és gyakran tragédia az eredménye.

A kevésbé szélsőséges típusoknak jó esélyük van a boldogságra. Maga a Skorpió férfi gyakran sikeres és képes a feleség és egy nagy család eltartására, amelyre annyira vágyik. De szélsőségesen szenvedélyes személye és erősen birtokló természete nagy nyomást jelent a legodaadóbb család számára is. Függetlenül attól, hogy mennyi szeretetet kap, természete mindig titkolózó és gyanakvó, és mindenütt ellene dolgozó körülményeket vél felfedezni. Ezek a körülmények, általában teljesen képzeltek, de továbbra is belelovalja magát a féltékenységbe és sötét belső sértődöttségbe. A felesége és gyerekei iránt érzett ragaszkodása valóban őszinte, de nem tud megtanulni rugalmasabb lenni. Az ilyen önző szerelem előbb-utóbb cserben hagyja, a Skorpió férfi makacsan és boldogtalanul halad előre életében. A szexuális szélsőségesség gyakran része ennek a karakternek. Vágyai hatalmasak és természetellenesek, és megkövetelik a kielégítést. Éppúgy, ahogy a Skorpió nők esetében, természetüknek van egy erősen erkölcsös oldala is. Nagyon szenvednek kicsapongásaiktól, és vágyaik kielégülése után mindig ígéretet tesznek maguknak a mértékletességre.
 
Skorpió, mint feleség:
 
A Skorpió nő a házasságot nagyon komolyan veszi és régimódi, odaadó a hozzáállása a házimunkához, de csak akkor, ha szerelmes a férjébe. Ha ez a körülmény megváltozik, tekintet nélkül a következményekre, a szívét követi. A legjobb Skorpió feleségek hűségesek és bátrak, nincs szükség melegházra ahhoz, hogy szerelmüket virágban tartsák. Élvezik a felelősséget, és a nagy család boldoggá teszi őket. Ezek a nők nagyon tehetségesek, de ha már beleilleszkedtek az otthoni életbe, szenvedélyes természetük minden szervezőkészségüket és energiájukat otthonukba fektetik. Tehetségesek a fészekrakásban, és gyakran sokkal rendezettebb az otthonuk, mint a Rák vagy a Bika jegyű nőké, akik pedig híresek háztartásbeli képességeikről. A Skorpió nő imádja a luxust, és figyelemre méltó ízléssel rendelkezik a bútorok és a lakberendezés terén. Környezete atmoszférájának különlegessége mögött érzéseinek intenzitása hűzódik. Egyenes, félelmet nem ismerő személy, aki mindent szíve legmélyéről, szenvedéllyel kezel. Teljes szívéből ragaszkodik férjéhez, de nem bálványozza a szeretettet. Az életre adott reakciói általában realisztikusak és olyannak látja férjét, amilyen. Mivel nem félénk, visszahúzódó vagy diplomatikus, a lehető legnagyobb erővel fejezi ki önmagát. Szexuális éhsége hatalmas, melyet ki kell elégíteni. A Skorpió személy, akár férfi vagy nő, hajlamos a túlzásokra és bár az erkölcsi szellem küzd az állati ösztönök ellen, a tettet csak később követi a megbánás. Hogy a Skorpió nőt kielégíthesse, a partnerének nagyon férfiasnak kell lennie, és meg kell értenie a szexuális élvezetek keresését.
 

 
Skorpió, mint szülő:
 

A Skorpió szülők végtelenül odaadóak gyerekeikkel szemben, de viselkedésükből hiányzik a józan ész és az önuralom. Mindkét nem tagjai türelmetlenek, becsvágyóak, zsarnokiak és szigorúak. Gyakran túl zordak, és nevelési módszereik túl szigorúak. Annak ellenére, hogy a Skorpió jegyűek nagyon bölcsek, és jó megérzéseik vannak az élettel kapcsolatban, túlságosan rabjai érzéseiknek, nem tudják a gyakorlatba átültetni azt a józan észt, amely a gyermekneveléshez elengedhetetlen. A Skorpió szülőknek meg kell tanulniuk kordában tartani érzelmeiket, és gyermekeiket szolgálni, saját tehetségüket nyújtva nekik. Másképp, az ilyen környezetben felnőtt utód túl ijedős és félénk lesz ahhoz, hogy küzdeni tudjon az élet csatáiban, nem beszélve arról, hogy magukban titokban haragszanak szüleikre.
 
Skorpió, mint gyermek:
 
A Skorpió jegyű gyerekek a legaktívabbak és legenergetikusabbak a tizenkét típus közül. Jó eszűek, természetesen lelkesek és értelmesek, minden nehézség nélkül szerzik meg tudásukat. Sőt, élvezik a problémákat, és örömmel fognak neki bármilyen munkának, amit kiadnak nekik. Mindennek lelkesen állnak neki és fennáll a veszélye, hogy nem találnak elegendő tevékenységet életükben, amely lekötné végtelen energiájukat. Munkabíró képességük lenyügöző, és természetük sok lehetőséget rejt a fejlődésre. A Skorpió gyermek gyakran titokzatos és megtévesztő. Ha nem teljesül az akarata egyenes úton, a rossz úttal próbálkozik. A büntetés hatására makacs és durcás lesz. Ez a típus olyan messzire is elmehet, hogy úgy tesz, mintha megbánta volna amit tett, de továbbra is rosszat tesz szülei háta mögött. Az önzőség és az önkényeztetés erős a Skorpió jegyű gyerekek természetében.
 
 
Skorpió, mint barát:
 
Ez az erőteljes típus nem képes a sikeres barátságra. Túl erőszakos, féltékeny, zsarnoki és parancsoló minden kapcsolatában. Ezek a tulajdonságok a barátság természetes ellenségei, és a Skorpió szülöttekkel a barátok legalább olyan rosszul járnak, mint a rokonok, a különbség csak az, hogy a barátoknak nem muszáj elviselni őket. A Skorpió személyisége érdekes. Szeretetet vagy gyűlöletet, odaadást vagy undort váltanak ki az emberekből. Az emberek érzései általában erősek irántuk, de a Skorpió jegyű nem tudja fenntartani azok szeretetét, akik a szeretet késztetését érzik irántuk. Előbb-utóbb összeütközésbe kerülnek eltérő véleményük miatt, és ekkor a Skorpió személy elpusztítja a kapcsolatot, véleményének túlzott limutatásával vagy erőszakos tettével. 
 
Skorpió, mint üzleti partner:
 
A Skorpió természet teljesen alkalmatlan a partnerségre, hacsak a karakterét nem módosítja valamilyen aspektus a születési képletében. Zsarnoki, dogmatikus és annyira ingerlékeny, hogy egyetlen üzleti társ sem tudná olyan hosszú ideig elviselni, ami a körülményekhez képest kétséges üzleti siker eléréséhez szükséges. A Skorpió személyiség nagyon intelligens, alapos, megbízható és agyafúrt. Bármilyen problémát jól tud kezelni, kitűnő helyzetelemző, és előre meg tudja mondani a siker vagy a bukás lehetőségének valószínűségét. Ez önmagában csodálatos tulajdonság az üzleti társulásban, ám a Skorpió természete annyi más problémát vet fel, ami nincs egyensúlyban kétségtelen tehetségükkel. Szenvedélye túl heves, zabolázatlan és haragos a mindennapi üzleti élet kihívásaihoz.
 
A Skorpió a munkában:
 
Ezek az emberek természettudósok és filozófusok. Kutató természetűek. Állandóan az okkult és a misztikus dolgokat tanulmányozzák, és a világ romjai közt dolgoznak, hogy megtalálják a kulcsot, a jövő megjavítására. Kitűnő gyógyszerészek, mérnökök. Mivel ösztönös bennük a kutatási vágy, az emberek keresése is érdekes számukra. Kiváló nyomozók. A Mars hatására ezek a szülöttek jól bánnak különböző eszközökkel. A Skorpió jegyűek között sok kiváló fogász és sebész található.
 
Ki illik hozzá?
 
Bárki, aki majdnem elérhetetlen, akit nehéz megközelíteni. Aki fent tudja tartani az érdeklődését és szenvedélyes.


Krősz Zsuzsa


Rólunk mondták

További vélemények