Amit a Rákokról tudni érdemes (Krősz Zsuzsa, asztrológus)

"Te magad vagy az, akit születésedkor rád bíztak, elsősorban magadért vagy felelős életed során. A másokért való felelősségérzet első helyen, ámbár jóságnak és önzetlenségnek tűnik, ravasz, ördögi csapda, ami eltérít attól, ami elsődleges dolgod a Földön!" (Popper Péter)

Krősz Zsuzsa, asztrológusÉrtékelés: 3.89 / 38 szavazat

A szerző, a Csillagösvény Jósda weboldalán megjelent írások és cikkek átvételét, utánközlését, idézését,
csak és kizárólag az írás előtt feltünetett elérési linkes forrásmegjelöléssel engedélyezi!

A Rák, az állatöv negyedik jegye, az Ikrek után következik. Uralkodó bolygója a Hold, melyből érzékenysége adódik. Ebben a zodiákus jegyben az érzelmek, az otthon, a gyökerek, az anya, és a gyermek archetípusa, a nőiesség, a gondoskodás, a táplálás és a múlt témái jelennek meg. Nyári vizes és lelki beállítottságú jegy. Születésnapjukat június 21-től július 23-ig ünneplik.
 
Boldog Születésnapot kedves Rákok!
 
A Rák a befogadás, fogantatás jegye. A világot úgy érzékeli, mint egy petesejt, amely megtermékenyítésre vár, olyan jegy, amely ösztönzésre vágyik, amellyel képessé válik az aktivitásra. Az erős érzelmi beállítottság arra ösztönzi a Rákot, hogy biztonságot keressen magának. Ez azonban nem fizikai, anyagi jellegű biztonság, mint a Bikánál, hanem sokkal inkább lelki védettséget jelent. Ezért a kapcsolatok sokkal fontosabbak számára, mint más jegyeknek. Az a mód, ahogyan érzelmeit kicseréli embertársaival, alapjában határozza meg, hogy a Rák alapérzése az életében pozitív vagy negatív lesz. Az Ikrekkel ellentétben idegen tőle, hogy kapcsolatait racionálisan elemezze és világos, érthető szavakba foglalja. A Rák teszi bensővé, "emészti meg" azokat a tapasztalatokat és benyomásokat, amelyeket az Ikrek gyűjtött össze, Az értelem által nem megismerhető összefüggéseket intuitív módon sejti meg.
 
A Rák úgy szívja magába a külvilág ingereit, mint szivacs a vizet, és ez vezethet belső gazdagsághoz, de túlterheltséghez is. A benyomások átalakításában nagy szerepe van a képzelőerőnek és a fantáziának. Az állatövi jegyek közül a Ráknak van a legnagyobb hajlama arra, hogy azonosítsa magát a külvilággal. A Rák vizes jegy és a Hold az ura. Mind a Hold, mind a víz állandóan változtatja az alakját és a formáját. A Rák jelképezi a folytonosan áramló, mindig változó, kaotikus érzelmeket, amelyek a külső benyomásokra és impulzusokra reagálnak, ezeket bensővé alakítják át és visszatükrözik.
 

 
A Rák tanulási feladata
 
Bármi is történjen a világban, az a Ráknál összefügg az érzelmekkel, hiszen ezt kell megtapasztalnia, ebben az állatövi jegyben, azaz mindent, ami az érzelmek területén lehetséges. Ehhez tartozik a változékonyság és az instabilitás is, amely az érzelemvilágot jellemzi. Közelebbről nézve az érzések tűnnek a legmegbízhatatlanabbaknak. Ma vannak, holnap nincsenek, vagy nem olyan intenzívek, értelemmel nem hozhatók létre. Egy kicsit hasonlít a Hold meséjére, akinek a szabó kabátot akart varrni, de amikor készen lett, túl nagy lett. A szabó bevett belőle egy kicsit, akkor meg túl szűk lett, és így tovább... Az érzelmi beállítottságú emberek, mint a Rákok mindig azt tapasztalják, hogy semmi nem olyan, mint azelőtt. A Rákkal szemközti jegy a Bak kitartást, állhatatosságot követel és mértéket szab, szabályokat állít fel arról, hogy mi is az érzelem: folyamatos áramlás. Ő az a rész bennünk, amely az érzéseket fegyelmezi. De a Rák is keresi az érzelmi állhatatosságot. Ezért van mélyen szüksége a védettségre és a biztonságra. Ez a cél számára azonban a tartósságot jelenti anélkül, hogy hűtlen lenne érzéseihez. Az állhatatoság a Rák számára egy egyensúlyi mutatvány állandóan változó hangulatai és a tartós érzelmi kapcsolatok iránti szükséglete között. A Rák tulajdonképpen időtlenségben él, és ezzel egyfajta káoszban, ahol hiányoznak azok a szilárd elemek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy megbirkózzon a hétköznapokkal. A Ráknak két dolog okoz nehézséget, az aktivitás és a cselekvés. Ő az ősi női, vegetatív és az anyai energiát hordozza magában, amely szeretne passzív lenni és megmaradni a nyugalomban, odaadásban és a befogadásban. A jegy kiemelkedő sebezhetősége és a múlthoz való ragaszkodása gyakran oda vezet, hogy nem akar kimenni az életbe és felelősséget vállalni saját cselekedeteiért. Sok Rák az anyai ölet keresi, amely leveszi válláról az élet terhét. Ez a keresés igen rejtetten történhet, és a Rák jellegű emberek életében különböző szinteken, de mindig megismétlődik az anyától való elválás folyamata. A tényleges anyán kívül mindig vannak az életben olyan emberek vagy intézmények, amelyek bizonyos mértékig szimbolizálják az anyai védettséget.
 
Bizonyos emberekhez való tartozás lehetővé teszi, hogy letegye saját felelősségét és ne tekintse fontosnak a saját döntés szükségességét. A valahová való tartozás és a szótlan megértés vágya, párosítva a biztonságvággyal megnehezíti a Ráknak, hogy nyíltan kifejezze mérgét és dühét. Túlnyomóan passzív természete nem segíti, ha arról van szó, hogy egyértelműen érvényesítse érdekeit. Gyakran választják megoldásként, az érzelmi manipulációt, zsarolást. Mint minden vizes jegy, ő is úgy éri ezt el, hogy környezete barátságosan, észrevétlenül, mielőtt bárki is észrevenné arra ösztökéli, amit ő szeretne. Minél inkább függőnek érzi magát a Rák a külső adottságoktól, annál inkább megtámadja az az érzés, hogy nincs szabadsága. Az a Rák, aki megtanulta az aktív cselekvést és a felelősség vállalást önmagával szemben, az alkotó inspiráció forrássá válik, amely csodálatosan gazdagíthatja a világot.
 
A Rák lélektana
 
A Rákot hagyományosan passzívnak, érzékenynek, szégyenlősnek, védtelennek és a benyomásokra, amelyek a legintenzívebben érzéseire hatnak, nagyon fogékonynak jellemzik őket.

Mindezek a jellemzők nagyon találóak és rámutatnak érzékeny, flegmatikus oldalára, amely mint egy nyitott edény, beenged és mélyen magába vesz  minden külső ingert. A Rák azonban kardinális vizes jegy, ami azt jelenti, hogy passzivitásának megvannak a maga határai és ezek elsősorban akkor mutatkoznak meg, ha a közvetlen, spontán cselekvésről van szó. A Rák megvalósító ereje az engedés, a megadás:"a csepp kivájja a sziklát". Ő nem logikus, racionális irányultságú, hanem teljesen érzéseire és intuíciójára hagyatkozik. Bámulatosan rá tud érezni, hogyan lehet másokat az érzelmekkel manipulálni. Mivel idegen tőle a cél közvetlen megvalósítása, vagy egyszerűen nem érzi magát elég erősnek hozzá, a Ráknak általában alacsony az energiaszintjük, nyűgös elégedetlenséggel, behálózó gondoskodással vagy bűntudatkeltéssel manipulál. Mindezek a tulajdonságok azonban végül visszaütnek rá, a biztonság és a lelki védettség alapszükségletévé válik.Erős befolyásolhatóságuk és érzékenységük kétségtelenül megnehezíti számukra minden olyan kísérletet a lehatárolódásra és önérvényesítésre, amely a kitérő utakon és elkerülési manőverek közepette megtörténhet velük. Alapvető érzésüket az érzések, hangulatok, kedvek, fantáziák, álmodozások, vágyak, félelmek és megsejtések határozzák meg.

Angela Sommer-Bodenburg, egy gyermekverssel írja le a Rák pszichológiáját.

"Szobám sarkaiban,
szellemek tanyáznak,
gúnyos, kaján kedvvel
halkan kacarásznak.
Dermesztő homályban,
mozdulatlan ülök,
majd egy titkos ajtón,
hozzád menekülök..."
 
Az ehhez tartozó rajz egy kisfiút ábrázol, aki úton mamája ágya felé, maga után húzza a földön takaróját. Itt nemcsak a gyermek anyjához való ragaszkodását ábrázolták, hanem mindenek előtt a Rák gyermeket, aki tele fantáziával és félelmekkel fekszik az ágyában és nem tud elaludni. A legkisebb benyomásokra való erő fogékonysága és az a képessége, hogy ezeket a képzeletében felnagyítja, vezetnek oda, hogy az anya és az általa szimbolizált védettség, óriási jelentőséget kap a Rák gyermek életében. Tény, hogy a gyermekkor és az anya különösen tartós és erős benyomást tesz a Rák jellegű emberek életében, mégpedig jó és rossz értelemben egyaránt. A Ráknak különösen a korai gyermekkor határozza meg, hogy biztonságos helynek tartja-e a világot vagy pedig harctérnek. A biztonság a Rák elemi témája, hiszen anyagi világban élünk és fizikai testünk van, az anyagi biztonság nagyon sokat jelent neki, még ha nem is annyit, mint a lelki védettség. Gyakran vannak egzisztenciális félelmei. Az anyagi világban való biztonság azt is jelenti a Ráknak, hogy tudja honnan jött, ezzel erős kapcsolata van a múlttal, amely számára majdnem olyan élő, mint a jelen. Élete jórészt abból áll, hogy leváljon azokról az emberekről, eseményekről, dolgokról, amelyek korábbi életét meghatározták. Mindig arról van szó, hogy megértse gyökereit, származását és családját, ahol felnőtt. A Rák jellegű embereknek múltjuk, de mindenek előtt gyermekkoruk egyfajta forrásul szolgál, amely lehet tiszta élő vizű, de felkavart és zavaros is.
 
 
A kínai Ji Csing 48. hexagramm , a kút találóan írja le: " A várost lehet változtatni, de a kutat nem. A kút nem apad le és nem duzzad meg. Az emberek jönnek-mennek és merítenek belőle. Ha az ember már majdnem elérte a kút vizét, de a kötél még odalent van vagy eltörött a korsó, az szerencsétlenséget hoz" Ez az érzet nemcsak a korábbi életre nyúlik vissza. A Rák érez magában mélyen egy forrást, egy központot, amellyel összeköttetésben kell lennie, hogy életben maradhasson.

Ez az önmagára való visszatekintés lehetővé teszi azt a leválási és érési folyamatot, amelyen a Ráknak feltétlenül keresztül kell mennie. Mégis ezt sokszor megakadályozza vagy késlelteti az a szükséglete, hogy ne valósítsa meg önmagát, hogy ne vállalja magáért a felelősséget, és összeolvadjon a szeretett emberrel. A Rák másik oldala akkor nyilvánul meg, ha nem kapja meg a teljes odaadást, az eggyé válást másokkal és a tökéletes biztonságot, és valahogy úgy érzi, hogy valaki más életét éli a sajátja helyett. Akkor olyan Rákkal van dolgunk, aki hadilábon áll önmagával és a világgal, és aki küszködik érzelmi beállítottsága hátulütőivel: tépelődik, elégedetlen, neheztel, mindent túl komolyan vesz, és nem tudja igazán összeszedni magát.

A Rák jegy erőssége szokatlanul mély érzelmeiben, amelyet az értelemmel csak szabályozni lehet, de szétzúzni nem, csalhatatlan intuicíójában és fantáziájában rejlik. A Rák típusú embereknek gyakran van kreatív zenei képességük, amelyek sokszor kihasználatlanul maradnak, mivel a cselekvés nem az erősségük, és energiáikat kimeríti a kenyérkereset.
 
A Rák barátsága
 
A Rák jegyű ember gyakran csodálatos barát, imádja a barátságot, mivel imád adni és szolgálni. A barátságában rejlő veszély az, hogy kisajátítja a szeretett személyt, követelőző és birtokló lehet, de aktív típus és hűséges barát. Erősen idealisztikus és ösztönző. Az az érzékenység vonzza hozzájuk az embereket, amely azt hirdeti, hogy adni és kapni is hajlandó. Ezek az emberek érzékenyek és sértődékenyek lehetnek, de az együttérzés és őszinte segítőkészség atmoszférájában csodálatosan kivirulnak.
 
A Rák, mint feleség
 
A Rák feleség mindenki felett anyáskodik. Ő a leggondoskodóbb típus az állatöv összes felesége közül. Legjobb esetben kedves, ragaszkodó, oltalmazó nő, aki türelmes, odaadó. Jelenléte figyelmes és tudja, hogyan kell szolgálni. Odaadó anyák, tele vannak szeretettel a családjuk iránt, de gyakran szeszélyesek, változékonyak, a hibák feldühítik őket és szélsőségesen érzékenyek. A Rák jelű lány könnyen férjhez megy, mert természete annyira jó, hogy a házasság gondolata kedvezőnek tűnik számára.Ez a jegy szenvedélyesen birtokló típus, de a családjával kapcsolatos dolgok teljesen lekötik. Néha ezek az intuitív, ösztönös nők, minden más tulajdonságuk ellenére, különösen jól fejlett üzleti érzékkel rendelkeznek, és jó tanácsokkal láthatják el férjüket. Általában az egész karakter hagyományosan nőies, az a férfi, aki Rák nőt vesz el, ízig-vérig nőt kap.
 
Rák, mint férj
 
A Rák férjjel nem könnyű együtt élni, annak ellenére, hogy a jegy híres könnyedségéről és jó modoráról. A típust két csoportra lehet osztani, amelyik közül az egyik az uralkodó. Az ilyen típusú férj imádja otthonát, de követelőző, kicsinyes, és hajlamos kritizálni, a kákán is csomót keres. A behódoló típusú Rák férfi annyira passzív, lusta és önkényeztető, hogy képes odáig elmenni, hogy pénzért, vagy rangért, vagy bármilyen okból nősüljön, amely nyugalmat, jól megalapozott pozíciót és az otthon kényelmét nyújtja. Mivel ez az ember kitartó, és tud kedves lenni gyakran sikerül a célját elérni. A Rák férj függetlenül attól, hogy melyik csoportba tartozik, több időt tölt otthon, mint bármely más típus. A Rák férj odaadó akar lenni, és gondolatai felesége és családja körül forognak, de érzelmei a háztartásba való állandó beavatkozásban nyilvánulhat meg. A rák férfiak nagyon érzékiek, és állandó erotikus stimulációt keresnek. Általában elég hűségesek, ha vágyaikat kielégítik otthon. Az az erőfeszítés, amely házasságán kívüli kapcsolatok fenntartásához kell, általában túl sok a Rák férfi számára. Elég félénk, és utálja a veszélyt. Így ha érzékei még el is térítik, nem hajlandó olyan bonyodalomba bocsátkozni, amelynek fenntartására erőt kell kifejtenie.
 
A Rák, mint szülő
 
A Rák szülőt az anyaság megtestesítőjeként tartják számon. Igaz, hogy ezek az emberek imádják a gyerekeket, de nem mindig bölcsen nevelik őket. A Rák apa szigorú, kicsinyes és kritikus, annyira ellenőrzése alatt tartja gyermekeit, hogy idegessé és félénkké vállnak. A Rák anya elkényezteti őket, mígnem rosszak lesznek, aztán pedig túl szigorúan megdorgálja őket. Ő maga tele van indulatokkal, és csak kevéssé tudja féken tartani érzéseit, ennek következtében nevelése túl szigorú. Az a fajta szülő, aki túl szigorú és túl elnéző is egyben. A gyerek soha nem tudja, hogy mi fog történni, és hamarosan megtanulja, hogy csak kevés igazság van kis életében. Ezek a szülők sok szeretetett adnak, de hozzáállásuk nem elég igazságos, és bár odaadó szülők.
 
 
A Rák, mint gyermek
 
A Rák gyerekek mimóza természetűek. Álmodozó, szeszélyes, ragaszkodó kis teremtmények, akik szeretetre és megértésre éhesek. Furcsa szenvedélyes módon függenek az emberektől, és szinte mindent magukba szívnak, ami vonzza őket. Ahhoz, hogy aktív, nyílt gyerek legyen, a szülőnek nagyon szeretőnek és figyelmesnek kell lennie, de  rá kell nevelnie a gyereket, hogy függetlenebb és szókimondóbb legyen. Arra kell késztetni, hogy maga csináljon dolgokat saját maga számára. Mivel a tanulásra és az utánzásra való hajlama erős, az eléje állított példának az aktivitásnak, ambíciónak és célratörőségnek kell lennie.Bármilyen tulajdonság kifejleszthető a Rák gyerekekben. Az egészségük rendkívül törékeny, az étvágyuk gyenge, és pont azokat az ételeket szereti, amelyek a legegészségtelenebbek a számára.
 
A Rák munkája
 
A jegy szülöttei között találjuk a művészeket, írókat, költőket. A Rák jegyű embert érzékenysége a művészethez hajtja, mert természete vágyik az önkifejezésre. A tudományban is megvan a helyük. Kiváló orvosok, csodálatosan együtt érző a betegekkel való viselkedésük, ezeket a szülőtteket érzékenységük jó diagnosztává, analitikus kémikussá és iíváló ápolónővé teszi.
 
Rák, mint üzleti partner
 
A Rák típusú ember nem jó aktív partner az üzleti életben, talán csendestársnak. Többek között negatív oldala miatt, határozatlan, szeszélyes, ingerlékeny és követelőző. Ragaszkodik régi módszereihez, és képtelen a fejlődésre. Gyakran változtatja a hangulatát, de nem hajlandó megváltoztatni a módszereit. Jó tulajdonságuk közé tartozik, hogy ösztönösen értenek az üzlethez, és jó adag üzleti éleslátás rejtőzik bennünk. Kitartóak, jó a gazdasági érzékük, és élvezik az üzleti rutint. Együttműködésük a napi munkában, együtt érzőek, és van drámai érzékük.
 
Mit tanulhatunk a Rákoktól?
 
Gondoskodást, intuíciót, képzelőerőnk, beleérző képességeink fejlesztését, érzelmeink mélyebb megélését, memóriánk fejlesztését.
 
Ki illik hozzá?
 
Bárki, akire fel tud nézni, akinek hatalmas a türelme, határozott, higgadt, és mindemellett együtt tud élni a hangulatingadozásaival.


Krősz Zsuzsa


Rólunk mondták

További vélemények