Amit a Nyilasokról tudni érdemes (Krősz Zsuzsa, asztrológus)

A Nyilas az állatöv 9. jegye, a Skorpió után következik.. Uralkodó bolygója a Jupiter, amely hangsúlyozza a szétterjedésre való képességét. Születésnapjukat november 23. és december 22. között ünneplik. Boldog Születésnapot Kedves Nyilasok!

Krősz Zsuzsa, asztrológusÉrtékelés: 3.93 / 1963 szavazat

A szerző, a Csillagösvény Jósda weboldalán megjelent írások és cikkek átvételét, utánközlését, idézését,
csak és kizárólag az írás előtt feltünetett elérési linkes forrásmegjelöléssel engedélyezi!

Jellemzése
 

A Nyilasok ősi ábrázolása alul ló, felül íját feszítő, Napot célzó ember, utal a jegy természetére. Az állati rész a földhöz, az anyaghoz kötött, az emberi rész fantaszta, hiszen a Napot célozza meg. Ebből úgy látszik, mintha a Nyilas ember életének célja a nagy távolságok legyőzése, áthidalása lenne.

A kentaur, a félig ember, félig ló teremtmény jelképezi a nyilas havában születetteket, és ebben a jegyben keverednek a kifinomult intellektuális és lelki célok a nyugtalansággal és az állati energiákkal. Ezt a teremtményt egy íjjal és nyíllal szokták ábrázolni, és a nyílasok mindig felröppentenek valamit, egy tervet, egy elgondolást, egy véleményt, hogy lássák, milyen lesz a röpte. Ezek az utazást szerető emberek gyakran maguk is a levegőbe emelkednek.
 
 
Szép jegy, a szülöttnek magasrendű intellektust és nemes hajlamot ígér. Alkatukat tekintve a Nyilas jegyűek választékos megjelenésúek, magasak, jól fejlettek és atletikusak. A hagyományos vadászról vagy napjainak atlétájáról kialakult elképzelésünk jól illik a Nyilasra. Az alak kecsesége a fiatalkor része, mert a Nyilasok szeretik az életet, és haláluk közeledtével a test elnehezül, körvonalai elmosódnak. Ennek ellenére egész életük során jó megjelenésűek. A Nyilas szülöttek kiskoruktól fogva sportolnak és részt vesznek a különböző szabadtéri foglalatosságokban. Azonban tudják, mi helyénvaló, és ahogy öregszenek, fiatalkori sportjukat gyakran váltják fel valamilyen, a koruknak megfelelő szórakozással.
 
A Nyilas nők Diána istennő alkatával rendelkeznek. Általában magasak, és gyakran lenyűgöző, gesztenyebarna hajzuhataggal rendelkeznek. Az arckifejezés mindkét nem esetében életteli, vidám és sugárzó. Arcuk kulturált, vonásaik átlagos méretűek, tiszták, és jól formáltak. Csak kevés olyan jegy van, melynek szülöttei ilyen sok adottsággal kezdik az életet. A Nyilas egészsége jó, de érzékeny az idegrendszere. Tele van lelkesedéssel az élet iránt, és egyáltalán nem egoista. Ennek eredményeként gyakran túlerőlteti magát, mind lelki, mind testi értelemben. Mint csoportra, jellemző rájuk, hogy  fertőzésveszély és a kockázat jelenlétében hirtelen megbetegszenek.
 
A Nyilas jegyűek majdnem annyi balesetet szenvednek, mint a Kos jegyűek, kirobbanó energiájuk, valamint amiatt, hogy hajlamosak megfeledkezni önmagukról. Könnyen lesznek a láz áldozatai, mivel túlhajszolják magukat, és még annál a pontnál is tovább dolgoznak, amelynél mások már észreveszik a betegség jeleit, és abbahagyják a munkát. Idegrendszeri alapú emésztési zavaraik vannak, és bármilyen erőfeszítés hatására hőemelkedésük lesz. Idős korban hajlamosak a magas vérnyomásra, és reuma és ísiász is kialakulhat náluk. A sok betegség ellenére furamód a Nyilas az állatöv egyik legmagasabb életkort megért jegye. Az élet szeretete és a tudásvágy, ami ezekre az emberekre jellemző, mintha visszahatna a természetre, amely cserébe az átlagos élethosszon túl is megőrzi őket.
 
A Nyilas intellektusa magas színvonalú. Értelme messze meghaladja az Ikrek hideg funkcionalitását, a Kos csapongó idealizmusát. A Nyilas értelme érett, messzelátó és képzelet dús, mindez gyakorlatias értelemben. Azzal a fajta belátással rendelkeznek, amely megérti a világot, és olyannak szereti, amilyen, nem amilyennek lennie kellene. A Nyilasok széles látókörűek, toleránsak, humorosak és őszinték. Jószívűek, megérőek, teljesen hiányzik belőlük a rosszindulat vagy a kicsinyes féltékenység. Vidám természetűek, szívélyes modorúak. Szenvedélyük egészséges, spontán, gátlások nélküli. Beszédük egyenes, szókimondó, elég gyakran fejezik ki tetszésüket, illetve nemtetszésüket. Annak ellenére, hogy filozofikus benyomást keltenek, sok előítélet, sőt gyűlölet lakkozik bennük. Nyíltan beszélnek, érzéseikről, folyékony és színes stílusban.
 
Ha megvizsgáljuk a jegy szimbólumát, észrevehetjük, hogy az a fajta ember, aki félig ló, nem lehet fiatalos. Az érettség és a siker korán eljön a Nyilas életében. Az a néhány terület, amely a Nyilast kiemeli a többi közül, a filozófia, a vallás, az élet irányítása és kihasználása, mind korral és tapasztalattal kialakuló erények következményei. A Nyilasok nagy gondolkodóként és tanítóként teljesítik küldetésüket, bármilyen is legyen az életútjuk. Persze, nem minden Nyilasban találunk kedélyes filozófust, ahogy ez már Szókratész idejében sem volt jellemző, de minden Nyilasban sok megtalálható ezekből a pozitív tulajdonságokból. Mindenkor csodálatos tanárok, írok és újságírók voltak. Különösen tehetségesek előadókként és szónokokként.
 
A jegy uralja a kereskedelmet és a hosszú távú vállalkozásokat. Sok Nyilas kereskedő, és nagyszerű pénzügyi szakértők. Kitűnő politikusok és egyházi személyiségek. E két különböző hivatáshoz a Nyilasban megvan a szükséges éleslátás, gyakorlatiasság és emberi együttérzés. A Nyilas néha túl filozofikus a modern egyház számára. Hajlamos az elfogadott vallási teóriák visszautasítására, és sok dogmát nem fogad el tényként. Otthonában a Nyilas nem mindig sikeres. Érdeklődése túl szétszórt. Az egész világ érdekli, olyannyira, hogy nehéz gondolatait és érdeklődését egységes ízléssé alakítani. Nem annyira a személyes, birtokló szerelmet, mint inkább az univerzális szeretetet értékeli. Nem féltékeny, és nem tudja elviselni otthonukban az ellenkezést. Gyakran akar partnert váltani a házasságban, fiatalkorban többször köthet eljegyzést. Nem azért, mert elege lesz az ellenkező nemből, hanem mert a romantikus szerelmet fiatalkori szórakozásnak tartja, melyet a világ komolyabban vesz, mint ami elfogadható a Nyilas természete számára. Minden jegy személyiségének megvan a maga negatív típusa, és ez alól a Nyilas sem kivétel.
 

 
Motivációja:
 

A Nyilas a dolgok belső összefüggéseit keresi, választ a nagy "miért"-re, azt a felfoghatót, amiért a világ olyan, amilyen. Az emberiség válasza ezekre a kérdésekre létrehozta a vallást, a filozófiát és a valóság más magyarázati rendszereit. A Nyilas megpróbálja ezeket az összefüggéseket tanítások formájában verbálissá tenni és átadni. 

"...tudni, mi tartja össze legbelül a világot", elmélkedik Faust, és ezzel megfogalmazza a Nyilas alapkérdését, aki a lét realitásában a megismerést, a reményt keresi. Alapjában véve el szeretne oldódni a földi valóságtól, annak minden korlátozottságával és kötöttségével együtt, szeretné lerázni magáról a depressziót, és egy szellemi, tiszta és szent világban élni. Mindig újabb és újabb szellemi horizontot keres, feltáratlan területek megtapasztalására törekszik. Ezt, a tulajdonképpen vallásos törekvését a hétköznapokban gyakran úgy próbálja csillapítani, hogy mindenből a legjobbat akarja magának, intenzíven habzsolja az életet.
 
A Nyilas és uralkodó bolygója a Jupiter mindig a bőség és a túlzás között ingadozik. A dolgok optimális alakításának gondolata vezérfonalként jár át mindent, amibe a Nyilas belekezd. Mindegy, hogy menedzser egy cégnél, szociális munkás vagy éppen docens, mindig a feltételek javítására, a rendszerek megszervezésére, a meglévő dolgok kiépítésére törekszik. Ebbe a munkába belefolyik személyes etikája, meggyőződései és semmivel meg nem törhető bizakodása. A Nyilas tüzes jegy, amelynek ismérvei az erő, a vitalitás, spontaneitás és mások motiválásának képessége. lelkesedése másokat is magával ragadhat, reményt és hitet ébresztve bennük. Pontosan erre vágyik: környezete lelkesedésére, közismertségre és méltatásra, elismerésre, amely kiemeli őt a tömegből. Meg van róla győződve, hogy fogja feltalálni "Kolumbusz tojását", amelynek tartalmát hozzáférhetővé teszi környezete számára is.
 

 
Célja:
 
Ami legbelül foglalkoztatja, az az emberi szabad akarat kérdése. Ha van szabad akarat, akkor milyen szerepet játszanak azok a jellegek és tényezők, amibe beleszülettünk? Mit jelent az idő és a múlandóság? Hová fejlődik az Univerzum? Minden ilyen kérdés mögött az a törekvése húzódik meg, hogy megismerje a "nagy tervet", a mindent átható törvényeket kozmikus és emberi vonatkozásban egyaránt. Ezzel a Nyilas az ember mély vallásos, filozofikus princípiumát szimbolizálja.
 
Hogy szembeszálljon a múlandóság érzésével, olyan értékeket keres, amelyek minden korban érvényesek, amelyek túlélik a kor szellemét és előírásait. A Nyilas ideáljához tartozik, hogy ezeket az értékeket az emberi együttélés alapjául használja. Mint a Baknál, itt is törvényekről van szó, de olyanokról, amelyek a személyes etikából származnak. Ebből a beállítottságból származik az a cél is, hogy optimális viszonyokat teremtsen. A Nyilas kevésbé idealista olyan szempontból, mint a Halak, aki a tisztaságot és a teljességet keresi, vagy mint a Skorpió, aki a tökéletességre törekszik. Annak ellenére, hogy van egy olyan oldala, amely legszívesebben elmenekülne a földi lét banalitásai elől, idealizmusa, valamelyest, "földön járó". Az ő ideálja nem a Halaké: "minden ember testvér lesz", hanem arra törekszik, hogy az erők optimális kihasználásával és értelmes összjátékával olyan miliőt teremtsen, amelyben az ember növekedhet, élhet és kibontakozhat.

 
Tanulása feladata:
 
"Gondolkodj pozitívan, nincsenek problémák, csak megoldások", ilyeneket mondhat a Nyilas, aki teljesen enged hajlamának és a dolgok kizárólag előnyös oldalát hangsúlyozza. A Nyilasnak nehezére esik, hogy ne adja misszionárus hévvel tovább azt, amit helyesnek ismert meg. Amennyire megértően tudja meghallgatni a különböző véleményeket és meggyőződéseket, annyira intoleráns is lehet, ha azt hiszi, hogy megtalálta az üdvösséghez vezető utat. Olyan hitet fejleszt ki magában, amelyhez küldetése tudatával ragaszkodik. Ugyanakkor az az igénye, hogy nagyvonalúnak lássa magát látszat toleranciához vezethet, amelyet csak hosszabb odafigyeléssel tud észrevenni.
 
A Jupiter a bőség, a gazdagság, a kiterjedés princípiuma. Ahelyett, hogy, mint a Szűz, minden részletet megvizsgálna, a Nyilas és a Jupiter inkább "hétmérföldes csizmában" járja a világot. Vágyik a "nagy dobásra"-ra, lehetőleg mindre egyszerre. Ezért ennek a jegynek a problémája az, hogy  nagyon türelmetlen, amikor a pontosságról és precizitásról van szó és ettől gyakran csorbát szenved az egész mű sikere. Semmi nem nehezebb egy Nyilasnak, mint megtalálni a helyes mértéket, legyen az érzés, hangulat, szó, cselekedet, vélemény vagy egyszerűen fogyasztási szokás. Szereti a bőséget, a kiadósat. A nagyvonalúságnak át kell járnia mindent, amihez hozzákezd. A tüzes jegyek vonása, hogy hiányzik belőlük a mértéktartás. Ami a Kosnál "túl heves és túl "gyors", az az oroszlánnál "bombasztikus", és a Nyilasnál pedig "túl sok, túl nagy, túlzott".
 

 
Lélektana:
 

A Nyilasnak van néhány valóban kiváló tulajdonsága, amely kiemeli a tömegből. A Nyilas szeretetreméltósága, pozitív életfelfogása sokkoló közvetlenségével együtt mindenütt eseménnyé emeli őt, bárhol is jár. Soha nem kerüli el a feltűnést. Minden Nyilasban van egy adag "cowboy" mentalitás: szeret vándorolni, szabad lenni, új horizontokat felkutatni, utazni. Ezért a megkötöttség korlátozást és beszűkölést jelent számára. Hiszen ki adna fel ezer lehetőséget egyetlenért? Ez érvényes a másik nemmel való kapcsolatára is. Ebben a vonatkozásban nem marad el az istenek atyjától Zeusztól (Jupiter), de legalábbis azt szeretné, ha ez a szürek világ jobban megértené, hogy mennyire fontos neki a lehető legtöbbet megtapasztalnia és átélnie.
 
A Nyilas fontos témája a tolerancia. Szeretné, ha toleranciája is olyan nagyvonalú,  belátó és bölcs lenne, mint amilyennek ő mutatja magát. E mögött sajnos nem ritkán a dolgok iránti érdektelenség bújik meg. Valami jelentősnek, hatást keltőnek kell jönnie, hogy érdeklődését valóban felkeltse. Akkor aztán lelkesedése nem ismer határt. Mindaddig azonban jóindulatúan mosolyog mindenen, ami nem esik nehezére, mivel nem különösebben érdekli a dolog. A Nyilas komoly oldala mindenek előtt akkor nyilvánul meg, amikor valamiről meg van győződve vagy ha nem tisztán személyes kérdésről van szó. Érdeklődik a szociális kérdések iránt, ha magasabb rendű princípiumokról van szó. Szeret értelmes szervezési alapokat kidolgozni és a fennálló struktúrák kibővítésével és megjavításával foglalkozni. Ezért a Nyilas nemcsak pap és egyházi ember, bár vallásos természetének ez nagyon megfelel, hanem fontos beosztású menedzser vagy vállalkozási tanácsadó.
 
Ő az a főiskolai docens, aki nagyon igyekszik megérteni a magasabb összefüggéseket és rámutat a látszólag teljesen különböző tényezők összjátékára. De ő az a bíró is, aki inkább az embert nézi, mint a törvény betűit. A Nyilasnál a bizalomról is szó van, bizalom az emberekben, az élet értelmében, saját jövőjében. Alapvetően az az érzése, hogy az élet végül is jó hozzá. Ez az ősbizalma óriási: azt kapjuk, amit várunk. Mivel a Nyilas mindenképpen optimista, még akkor is, ha gyermekkorában rosszat élt meg, jó esélye van arra, hogy épségben túljusson minden akadályon. Megesik, hogy időnként kevésbé pozitívan gondolkodó szelleme kétségek közé keveredik, de valahogyan mindig a talpára esik, mint a macska. Ha már a hullámok összecsapnak a feje felett, ami időnként megtörténik a Nyilassal, mindig megérkezik a mentőcsónak és felveszi.
 
 
 
Nyilas, mint férj:
 
A Nyilas férjnek bölcs, diplomatikus feleségre van szüksége. Ez igaz lehet az összes férjre, de az ilyen születési képlettel rendelkező férfiak sokat tudnak nyújtani, ám a család gyakran a legrosszabb oldalát látja a karakterüknek, mivel nem értik meg belső furcsaságaikat, pedig természetüknek igazán jó vonásai is vannak. De valójában, a Nyilas férfi nem olyan természetű, amely alkalmassá teszi a családi életre. A világ dolgai iránti érdeklődése nagy, de hivatása vagy üzlete általában ezen az érdeklődésen alapszik. Imádja az emberiséget, mélyen érdeklődik a társadalmi haladás, a világ gyakorlati dolgai vagy saját közössége iránt.
 
Nagymértékben közösségi ember. Alapvető lelkiereje az életre fordítódik, a közéletre, úgyhogy a magánéletében, vagyis családi életében kicsinyes, gyerekes és jelentéktelen lesz önmagához képest. Ha ízlése megváltozik, nem látja be, miért kellene továbbra is törődést kifejeznie, amikor az már nem létezik, és mivel a szerelem sportos játék számára, semmi rosszat nem lát abban, ha megváltoztatja partnerét. Persze ez rossz hatással van a házaséletre, ahol az egy személynek szánt odaadás az ideális, és akármi más állandó súrlódást okoz.
 
Az ilyen típusú férfi feleségének nagyon széles látókörűnek, féltékenységtől mentesnek és személytelennek kell lennie, még ha ez nem is természetes a számára. Mindenesetre jó színésznek kell lennie, hogy fenntartsa érdeklődését. Ez persze nem azt jelenti, hogy a Nyilas jegyű férfiak nem maradnak házasok, vagy hogy rossz férjek. Épp ellenkezőleg,  nagyon tehetséges emberek, akikkel megtiszteltetés együtt élni. De mivel hiányzik belőlük a bensőségesség tulajdonsága, és semmilyen korlátot vagy rendet nem fogadnak el az életben, az ilyen férfi feleségének ki kell szélesíteni horizontját, hogy férje szemével lássa a dolgokat. A Nyilasok szerelme szenvedélyes, sportos és kalandos. Örömteli emberek, és a szerelmet is boldog kalandnak tartják. Az érzelmeik feszültek, idegesek, azonnali kielégítést kívánva meg.
 

 

Nyilas, mint feleség:
 
Az összes állatövi típus közül a Nyilas feleség a legalkalmasabb arra, hogy férjének társa legyen. Ez a fajta nő intelligens, érdeklődik férje üzlete iránt. Nem avatkozik bele, és elég visszafogott ahhoz, hogy kívárja, amíg kérdezik, de ha bátorítják, nemcsak jó hallgatóság, hanem hasznos tanácsot is ad. A hobbik és sportok területén nagyszerű társ. Minden szabadtéri tevékenység vonzza, élvezi a horgászatot, vadászatot, lovaglást, és még a versenyszerű sportokat is. A férfiaknak nem kell társat keresnie hobbija élvezetére, ha Nyilas nő a felesége. Rendkívül lelkes mindenféle tevékenységben, legyen az közéleti, társasági, sport, klub, vagy intellektuális képzés, még a szerencsejátékokat is kedveli. Könnyen látható, hogy egy ilyen társsal a férj teljes életet élhet.
 
Otthonában a Nyilas nő házias, gyors a házimunkában, hatékony és megértő gyerekeivel, az élettel kapcsolatos reakciói okosak és kiegyensúlyozottak. Megbízható nő, mert döntései érettek, és lelkének természete kifogástalan. Aktív életre van szükségük, a lanyhaságra semmi hajlamuk nincs. Ugyancsak hiányzik belőlük a kicsinyes féltékenység, és bár baráti körük nagy mindkét nem tagjai közül, elég eszesek ahhoz, hogy el tudják kerülni az érzelmi bonyodalmakat. Ritkán szégyenítik meg a férjet kellemetlen gyanakvásaikkal, és képesek a futó kalandokat diplomatikus elnézéssel kezelni. Ezek a felségek nem ilyen elnézőek az élet mindennapi hibáival kapcsolatban. A végletekig nyíltak, és mind a férj, mind pedig a gyerekek számíthatnak arra, hogy kerek perec megmondják nekik hibáikat. A Nyilas nő érzelmi természete felettébb ideges. Szenvedélye egészséges, örömteli és gyors, nem isteníti a testi szerelmet, de fejlett szexualitású. A szerelemre adott válasza lelkes.
 
Nyilas, mint barát:
 

A Nyilas sok olyan tulajdonsággal rendelkezik, amely alkalmassá teszi a barátságra. Ezek az emberek rendkívül társaságkedvelők, élvezik az intellektuális társaság adás-kapását.. Erősen társas lények. A Nyilas stimuláló hatással van barátai intellektusára, akik hamar megtanulják a Nyulas társaságának igazi örömeit. Olyan barátságot kínálnak, amely meleg, világias, aktív és haladó szellemű.
 
A Nyilas, mint szülő:
 
A Nyilas nő jobb szülő, mint a Nyilas férfi. Apaként a Nyilas jegyű nem vigyáz eléggé a gyermekére, és úgy tűnik, nem érdeklődik iránta. Azt mondják, ezeket az embereket általában véve annyira érdekli a világ dolgai, hogy túlzás lenne elvárni tőlük, hogy a gyerekek fejével gondolkodjanak. A Nyilas igazán sokat tud adni, ám családja iránti türelmetlensége gyakran megfosztja őket azoktól a jó dolgoktól, melyeket a világnak ad. A Nyilas nő sokkal jobban képes figyelmét a gyermekre összpontosítani, mint a Nyilas férfi. Meg van az érzéke a gyermekneveléshez, ráadásul gyakran már nagyon fiatal korban érdeklődéssel töltik el őket a világ dolgai, a nemzeti problémák, és a vallás filozófiai megközelítése. Ez eléggé magas a gyerekek számára, de az intellektuális szülők gyerekei hamar megtanulják, hogy a magas szintű gondolkodás a mindennapi élet része.
 
Nyilas, mint gyermek:
 
A Nyilas jegyében született gyerek örömet okoz a szüleinek. Boldog, vidám, optimista természetű, és általában hajlamos a jó magaviseletre. Erkölcsük alapvetően tökéletes, őszinte, és nem ferdíti el az igazságot. Kedvesek, szeretők, barátságosak, és így népszerűek. Tehetségesek tanulmányaikban, és élvezik elsőségüket, anélkül, hogy lenéznék társaikat. Annyira bíznak másokban, és annyira önzetlenek, hogy néha tanácsos a szülőnek megtanítani az ilyen típusú gyerekeket arra, hogy vizsgálják felül mások indíttatását, és főleg személyiségét. A Nyilas egész életében szenved az emberiségbe vetett túlzott bizalma miatt. A szülők speciális problémája ebben az esetben ennek az értékes energiának az irányítása.
 
A Nyilas gyerek fellázad az irányítás ellen, akaratos, és megpróbálja lerázni magáról az ellenőrzést. Bármilyen sok területen tehetséges, akármennyi jó tulajdonsága is van, nincs felelősségérzete, és magáról sem tud úgy gondoskodni, mint ahogy azt olyan lelkesen hiszi. Ahol csak lehetséges, jót tesz neki, ha szabad kezet kap. Imádja a sportot és az állatokat, így bátorítani kell, bármilyen sportot is választ, és meg kell engedni, hogy annyi állatot tartson, amennyit csak akar. De a barátok és az elfoglaltságok kiválasztásában a szülők segítsége és irányítása elengedhetetlen.
 

 
Nyilas, mint üzleti partner:
 
A Nyilas jó üzleti partner. Személytelenek döntéseikben, gondolkodásmódjuk ugyanolyan kiegyensúlyozott, mint a Mérleg szülötteké. Színt, drámaiságot és stílust visznek az üzletbe, bármi is az. Rendkívül energetikusak, és sokat adnak magukból a siker elérésére. Ez a típus egy kicsit vakmerő, és korlátozni kell, ha valami új, ki nem próbált vagy feltételezett dologról van szó. Nagyon gyakran a végsőkig kockáztat, és éles eszűsége és megérzőképességük általában meghozza neki a nyerő ajánlatot. A Nyilas jegyűek elnézőek a hibákkal szemben, és csak képesek az egyes szituációk pusztán pozitív oldalát látni. A magasan fejlett Nyilasok természetüknél fogva jól tudnak vezetni egy üzleti vállalkozást. Ezeknek az embereknek jó meglátásuk és gyakorlatias képzeletük van a nagyszabású, nemzetközi tervekhez.
 
A Nyilas helytállása a munkában:
 
A Nyilas jegyű csodálatos tanár, és mint ilyet, gyakran kérik fel, hogy irányító, filozófus és próféta legyen. Ezt a szerepet jól be tudja tölteni, és minden olyan felelősségteljes pozíció, ahol érett, józan tanácsra van szükség, megfelelő a Nyilas számára. Nem igazán az számít, hogy milyen speciális területet választ, hanem, hogy mit végez el azon a területen. Jó képességűek és sikeresek, ha kiadók, drámaírók, papok vagy menedzserek lesznek.
 
Ki illik hozzá? Bárki, akivel közösek a célok, hasonló a temperamentumuk. Akinek van humora, szereti a sportot, és szeret utazni. Aki képes tiszteletben tartani a szabadságát és amikor szükség van rá földközelben tartja.


Krősz Zsuzsa


Rólunk mondták

További vélemények