Amit a Halakról tudni érdemes (Krősz Zsuzsa, asztrológus)

A Halak jegy az állatöv 12. egyben az utolsó jegye. Szimbóluma a két ellentétes irányba úszó hal, melyeket egy fonal mégis összeköt. Ez a szimbólum utal a testi-lelki kettőségre, amely ugyanakkor egységet alkot. Uralkodó bolygója a Neptunusz és a Jupiter. Születésnapjukat, február 20. és március 20. között ünneplik. Boldog születésnapot Kedves Halak!

Krősz Zsuzsa, asztrológusÉrtékelés: 3.95 / 216 szavazat

A szerző, a Csillagösvény Jósda weboldalán megjelent írások és cikkek átvételét, utánközlését, idézését,
csak és kizárólag az írás előtt feltünetett elérési linkes forrásmegjelöléssel engedélyezi!

Jellemzés:
 
Ezt a változékony víz-jelet két hal jelképezi, tehát két olyan teremtmény, melyeknek nincs védelmező páncéljuk, mint a rákoknak vagy a skorpióknak. A Hal jegyében születettek ennek megfelelően sértődékenyek és könnyen sebezhetőek. A Neptunusz által irányított Halak minden körülöttük lévő dolog rezzenésére reagálnak, az emberek hangulatváltozásaitól kezdve az időjárással bezárólag. Ezek az emberek szélsőséges esetekben könnyekkel vagy  túlzott jókedvvel reagálnak, ami a kívülállók számára hisztérikusnak tűnhet. Amikor a Halak kifelé  sugározzák érzelmeiket, a világ legkönyörületesebb emberei. 
 
 
Szeretetre méltó, jó természetű emberek, nagyon társaságkedvelők, és megnyerőek. De karakterükből hiányzik a céltudatosság, olyan mértékben, hogy maguk sem tudják, mit akarnak valójában. Empátiájuk végtelen. Ha valaki csak megemlíti a betegséget jelenlétükben, máris a saját bőrükön érzik. Jól tudják, mit éreznek mások, néha sokkal intenzívebben, mint maga a szenvedő fél. A Vénusz és a Hold nagyon aktívak a Halak jegyében, de ezen bolygók a szülöttet önmagát kényeztetővé, még rapszodikusabbá és szeszélyesebbé teszik. Látható, hogy  ezek a hatások miként fosztják meg a szülöttet attól a tartástól, amely az élet tényeivel való megbírkózáshoz szükséges. A jegyet uraló bolygók a  Halak típusnak a már említett tulajdonságokat kölcsönzik, ezen kívül jellemző az igen élénk fantázia, melybe a Halak visszahúzódik a kemény világ elől. Ez a lelki visszahúzódás néha költészet, zene vagy festészet gyönyörű alkotómunkáját eredményezi.
 
Néha, a Halak  látomásaikat megpróbálják realizálni, terveik az emberiség javát kívánják szolgálni. Annyira tisztán látják a világ hibáit, és képzeletükben annyi tervet szőnek az emberiség szenvedésének enyhítésére, amitől nagyon szomorú, hogy nem sok Halak-szülött rendelkezik a megvalósításukhoz szükséges erővel. Néha ez sikerül, és az a világnak nagy hasznára válik. Ám a Halak jegyű legtöbbször álmodozással és elégedetlenkedéssel tölti idejét.
 
Még a magasrendű típus is erős sajnálatot érez maga iránt. Úgy gondolja, hogy emelkedett teóriái felsőbbrendűvé teszik, és csak ritkán veszi észre, hogy ez a fajta életfelfogás felettébb megtévesztő. Ezeknek az embereknek  a gondolataik kifejezése a közönségükkel változik.  A Halak jegyűek számára a megtévesztés része önmaguk becsapásának. Amikor szembesítik hazugságaival, a Halak szülött mindig  előáll valami etikusan hangzó magyarázattal, amely együttérzést vált ki másokban. A Halak jegyű soha nem vallja be, hogy képes tisztességtelen vagy erkölcstelen tettre. Nagy hangsúlyt fektet a helyes gondolkodásra, és mindenféle mesét előad, hogy bebizonyítsa, ő sohasem tenne szándékosan rosszat. Ezt a típust nagyon nehéz kezelni, mert a Halak jegyűek valamilyen módon majdnem mindenkiből együttérzést váltanak ki. Az, aki leleplezi a Halak szülött hazugságát, belegabalyodik a magyarázatok hálójába, mely el akarja pusztítani az igazságot, hogy visszaszerezze a szülött iránti tiszteletet és szimpátiát.
 
A Halak jegyűek szeretik az ismeretlent, a rejtélyes dolgokat. Odaadóan tanulmányozzák a képzelet, okkult, spiritualista és ezoterikus birodalmat. Hisznek ezen képzelt világok igazságában, bármennyire is kétségbevonhatóak a fizikai megnyilvánulások az állatöv más szülöttei számára. A Halak jegyűek sikeres zenészek, költők, papok, vagy gyógyítók. Az üzleti életben a folyadékokkal kapcsolatos ipar érdekli őket, mert vizes jegyűek, valamint a vízi utazás, az olaj, főzetek, vegyszerek stb. Érdekli őket az illúziók világa, a mozi, kozmetikumok, ruhák, stb. A Halak jegyű emberek nem robosztusak. Elég gyenge a felépítésük, és annyira befolyásolhatóak, hogy meg tudják betegíteni magukat, amikor bármilyen betegség szóba jöhet. Kevéssé ellenállóak, hajlamosak elkapni betegségeket. Annyit szenvednek betegségektől életük során, hogy néha függőség alakul ki náluk. Ez legtöbbször nem alakul kórossá, de gyakrabban fordulnak gyógyszerekhez és az alkoholhoz, mint sok más jegy szülöttei.
 
A Halak szülött megjelenése függ a többi jegynek a horoszkópban való elhelyezkedésétől. Arcuk rendkíül lágy vonalú és kifejezésű. Minden vonásuk kerek és finom. A jegyben született nők arca különösen finom, sejtelmes, de kifejező. A jegy szülöttei hajlamosak a hízásra, de a típus női képviselőire, különösen fiatalkorban, csábító, érzéki kecsesség jellemző. Sok keleti szépség a Halak típushoz tartozik. Mindkét nem meghízik a középkor kezdetén, mert túl sokat esznek és isznak, és nem mozognak eleget. A szerelemben és a házasságban a Halak jegyű otthon érzi magát. Mind a férfiak, mind a nők szeretik a családi életet és az állatövi típusok közül ők a leginkább hajlandóak arra, hogy a szerető és szerelmes szerepét betöltsék a házaséletben, megfelelve a romantikus legendának. Otthonukban ragaszkodók, párjuknak kis kedvességekkel és figyelmességekkel hódolnak. Ez szép, ha a Halak jegyűnek van tartása, de ha személyiségébe nem keveredik erőteljesebb hatás, minden csinos arc kísértéssé válik, és minden férfias alak izgalmat kelthet. Az erősebb típusú Halak szülött ezeket a tétova vágyakat intellektuális tevékenységbe folytja.
 

Motivációja:

A halak típusú emberekben mélyen él a minden létező egységének a tudata, az, hogy egónkat, amely egy bizonyos időhöz, emberekhez, célokhoz és személyes törekvéseinkhez köt, végül fel kell majd adnunk. Ez a tudat lehet nagyon mély, tudattalan szinten, és nagy félelmeket válthat ki az illetőből és ezért sok Halak ember kapaszkodik az életbe, az anyagi és szociális biztonságba. Legbenső célja, ami felé halad, mégis az, hogy olyan valóságot éljen át, amely mélyen benne létezik, ezt szeretné megtalálni, átélni. Ennek a valóságnak legtöbbször kevés köze van az illető hétköznapi céljaihoz és gyakran nagy áldozatkészséget követel meg, ha át akarja élni. A személyes vágyai és elképzelései azon érzése mögé kerülnek, hogy neki feladata, missziója van, vagy egészen egyszerűen kitartson saját életútja és belső hangja mellett. Egy másik síkon, a Halak a megváltás keresése, amely a nagy vallásalapítók életútjában kifejezésre is jutott. Akinek erősen hat a Halak jegye, az mélyen együtt érez minden szenvedő teremtménnyel. A szenvedéssel szembeni nyitottság és a vele való azonosulás egyebek között oda vezethet, hogy vagy megmentő válik belőle vagy áldozat.
 

Célja:

Az állatöv utolsó jegye átvezet egy új ciklusba, amely a Kossal az I. házzal kezdődik. A Halak célja, hogy megszabuljon a meghaladott dolgoktól, hamis bizonyosságoktól, hogy megkérdezze, mi van a dolgok mögött és mi az általános igazság, de azt is megkérdőjelezze, ami saját életcéljának, motivációjának tart. Általában olyan biztosak vagyunk magunkban, abban, hogy valóságérzékelésünk objektív értelemben helyes, hogy tudjuk, mit akarunk, vagy mire érdemes törekedni. Mindezek a meggyőződések és illúziók alapjaikban inognak meg a Halakban, amikor az ember megengedi, hogy átjárható legyen egy átfogó igazság számára. A Halak típusú emberek életében a szenvedés és a megváltás iránti vágy ilyen vagy olyan formában mindig jelentős. Csak akkor kezd igazán tenni valamit a szenvedőkért, amikor saját magán tapasztalta meg a szenvedést. Az állatöv örök körforgása, amely az élet körforgását képezi le, úgy is értelmezhető, mint az összegyűjtött vízcseppek története, amely a lét őstengerében egymástól külön létezik (Halak). A Nap vonzereje által esőcseppeként születtek újra, és ezzel elindultak önálló életük útján (Kos). Esőcseppek alakjában visszatértek a földre és végigmentek az Állatövön, hogy újra megtérjenek a tenger ölébe (Halak).
 

Tanulási feladata:

A Halak emberek gyakran szenvednek a körvonalak hiányától. Legbelül emlékeznek az egységre (amit az anyaméhben is átéltek), és arra vágyakoznak, hogy ne a teremtés maradékai legyenek, akiknek egyedül és felelősséget vállalva kell végigmenni életútjukon. Ez gyakran oda vezet, hogy egyfajta lelki embrió állapotba ragadnak bele. Nem szívesen húzzák meg Én-jük határait, abban az értelemben, hogy "ez vagyok én, ez nem vagyok, hanem ez valaki más", vonakodnak egyértelmű véleményeket és célokat kifejleszteni, amelyek másoktól megkülünböztetik őket, és amelyek a külvilággal való összeütközésekhez is vezethetnek.
 
A Halak gyakran azt gondolja, hogy nem is nagyon kell neki megtennie az indívidualizáció útját. A következmény céltalanság, az ilyen ember vagy minden vagy semmi iránt sem érdeklődik, nincs igazi törekvése, csak úszik az árral. Így a Halak a személyes fejletlenség és vonakodás állapotában nőhet fel. Az is előfordulhat, hogy abban az érzésben éli életét, hogy valamit meg kell osztania az emberiséggel, valami magasabb rendű dolgot, amely a személyiség felett áll, legyen az bármilyen fajtájú vagy szintű. Mivel a Halak által megélt valóság sokkal nagyobb és átfogóbb lehet, mint amit normális emberi tudatunk fel tud fognai, ez a jegy hajlamosít a neurózisra. Az illető érzékelése érdekes módon kettősnek tűnik, eltolódást talál a között, amit az emberek általában létezőnek és helyesnek tartanak, és a között, amit ő mindezek mögött érez. A Halak típusú emberek, vagy akinek a 12. házában több bolygó áll, gyakran meg nem értettek.
 
A léttel való kapcsolatukat az emberek többsége nem tudja követni, és gyakran ők sem értik, mi megy végbe bennük. A következmény bogaras különcök, akik életvezetése és életfelfogása eltér a szokásos keretektől, gyakran különösen érzékenyek, muzikálisak, művészi hajlamúak és nagy beleérző képességgel rendelkeznek. Ugyanakkor azok is ide tartoznak, akik semmihez és senkihez sem akarnak tartozni, és ezt az érzést kriminálisan élik meg vagy azok, akik a világtól szenvedéseiket alkoholba, drogba vagy más függőségi betegségbe folytják. Ahogy a halak az ábrán különböző irányokba úsznak, úgy a Halak jegyűek is egy alapvető dilemmának vagynnak kitéve. Egyrészről szeretnék véghezvinni ezt az egyesülést és legyőzni elszigeteltségüket, másrészről félnek énünk elvesztésétől.
 

Lélektana:

Ha a Halak jegyű kiegyensúlyozott, legyen az aszcendens, a Hold, Nap vagy más bolygó a 12. házban, amely a Halaknak felel meg, akkor az illető igen érzékeny, sérülékeny és inkább melankolikus természetű. Nyitottsága és befolyásolhatóságának következménye, hogy hiányzik belőle a lehatárolási képesség és hamar az az érzése támad, hogy az őt érő befolyások nagyon túlterhelik. Akarata és megvalósító ereje gyenge, inkább passzívan áll a dolgokhoz, mintsem aktívan beleavatkozna a fejlődésbe. Az életet inkább elszenvedi.
 
Alapvető hajlama a passzivitásra, a sodródásra, amely eltérő intenzitással minden vizes jegyben megtalálható, a Halakban a kiszolgáltatottság érzését keltik egy nagyobb erővel és a külvilággal szemben. Érdekes módon a Halak ember nem megfogható. Ahol éppen volt, és ahol úgy tűnik, el lehet csípni, ott a következő pillanatban már nincs. Fizikai jelenléte nem mond el semmit lelki jelenlétéről. Legbelül bárhol lehet és ezt nem lehet közelebbről meghatározni. Bármilyen korlátozás, lehatárolás nehézséget jelent neki. Mélyen nyugvó nagy ideálja és a tökéletes világ utáni vágya gyakran szakadékot képez a vágyott és a földi realitás között, amelyben természetesen minden kevésbé ideális, mint a fantáziában. A Halaknak több válasza is van erre a tényre, az egyik út a mártír vagy az áldozatszerep, a passzív szenvedőé, legyen az a kapcsolatokban vagy bárhol. Tudati szintje szerint ebből a felismerésből létrejött az a képessége, hogy igazán elkötelezze magát egy ügy iránt. Az aktív cselekvés ereje azonban attól függ, hogy többről van-e szó, mint saját korlátozott léte.
 
A kapcsolatokban az elválasztó határok feloldása iránti alapvető vágya nyilvánul meg legerősebben. Az összeolvadás, a másikban való feloldódás iránti vágya odáig mehet, hogy azonosítja magát társával. Saját identitásának elvesztése megfelel ennek a jegynek a legmélyebb ösztönének, vágy az önfeláldozásra, a saját személyiség kifejlesztésének elkerülésére. Így a döntéseket és saját élete iránti felelősségét áthárítja társára, és beleragad a "gyermeki ártatlanság" állapotába. A Halak kapcsolatok másik oldala a mindent átfogó, gyakran feltétel nélküli szeretet, amely felemeli a hétköznapokat. A Halak princípium azt a tudást közvetíti, hogy minden létező egy közös tőről fakad, és mindenben ott van minden, ahogy azt a Zen mondás is tanítja: "Minden benne van mindenben és minden ott van bennem." Az ember egyszerre földi és isteni származású, magában hordja az isteni bölcsességet, a belső hangot, amelyet megtalálhat legbelül és amely irányítja és vezeti.
 

Halak feleség

A Halak jegyű nő ideális a családi életre. Nem annyira aktív, vagy hatékony, mint sok más típus, de szellemi tulajdonságai és érzelmi reakciói a többi típus fölé helyezik őt. Ezért sok férfi hajlandó feláldozni személyes kényelmét a lelki és érzelmi kikapcsolódásért cserébe, amit ezeknek a nőknek a társasága nyújt. Nem mintha a Halak jegyű nő teljesen képtelen lenne az otthon megteremtésére, hiszen ő maga is szereti a kényelmet, és mivel figyelmes másokkal szemben, tanulmányozza otthonát, hogy nyugalmas, fényűző hellyé vagy menedékké tegye. De gyakran nincs energiája vagy elegendő gyakorlatiassága, hogy végre is hajtsa jó szándékú terveit. Ha a Halak típusú feleség az önkényeztető típus, aki szép is talán, és tehetséges, a napokat álmodozással és hiábavaló szórakozás keresésével töltheti, vagy, ami még veszélyesebb, erotikus, érzéki élvezetet kereshet, amelyről azt hiszi, hogy a spiritiszta médiumok között, vagy egy divatos vallási kultuszban találja meg. Néha  a Halak feleség egészsége gyenge és ilyenkor csak a legnagyobb erőfeszítés árán tudja megtartani optimista és egészséges mentalitását. Az érzékeny Halak természetének e negatív oldala nem vonzó, de ha a típus erőteljesebb, a nők a legkedvesebb, legszeretőbb, legodaadóbb és legegyüttérzőbb feleségek. Rendkívül érzékenyek, és ez nagyon jó partnerré teszi őket, a szó testi értelmében. Alkalmazkodók és kísérletezők, a szexről alkotott elképzelésük magas szintű és szép, jóval meghaladva az átlagot.
 

A Halak, mint férj:

A Halak férj tele van jóindulattal otthona és a felsége iránt. Ő az egyik legszeretőbb és legfigyelmesebb típusú férfi, megértő, kedves, az életreszóló társ, aki elhalmozza feleségét udvariassággal. Több időt tölt otthonában, mint akármelyik más típus, kivéve talán a Rák férjet, de ő nem jó családfenntartó, és bár megvan benne a késztetés, hogy adjon a feleségének, gyakran semmilyen konkrét  anyagi javat nem tud nyújtani. És ami még rosszabb, lehetetlen arra kényszeríteni, hogy szembenézzen a realitásokkal. Ez a realitásérzék, amely túlságosan is jelen van oly sok jegy szülötteinél, teljesen hiányzik a Halak jegyűekéből.
 
Elképzelései, álmai és tévhitei valóságosabbnak tűnnek, mint az élet nehézségei, melyekkel szinte képtelen megbirkózni, és amelyet így a képzelt világgal helyettesít. Ezek a tulajdonságok kétségbeejtőek egy férjben, különösen, ha a létért való küzdelemmel kell szembenézni a családnak. Természetesen nem minden Halak jegyű férj képtelen a családfenntartásra, mivel a születési képlet egyéb aspektusai segítenek a személyes energia megnövelésében. Az ilyen férj legnagyobb hibája, hogy hiányzik belőle a  stabilitás, az erő és a realitásérzék, mindazok a tulajdonságok, melyek szükséges, hogy jelen legyenek egy családfenntartóban. Ha mégis megvan ebben a típusú férfiban, az a megfelelő munkához vezeti, valamint a siker eléréséhez szükséges küzdőerő és kitartás, akkor jó férj lesz, mivel a gyengédebb tulajdonságok uralkodóak a természetében. A Halak jegyű férfi nagyon érzéki, és ennek megfelelően vár el reakciót a társától is. Az érzékek ösztözése veszélyesen perverzzé válhat, ha a személy hajlamos az önkényeztetésre. Mindenesetre az a fajta férfi, akinek a szexuális kielégülés fontos, és ezt kitartóan űzi egész életén át.
 

A Halak, mint szülő:

A Halak jegye nagyon termékeny. Mindkét nem tagjai odaadó és szerető szülők, de hajlamosak arra, hogy elkényeztessék gyermekeiket. A magasan fejlett  Halak szülött olyan elvont lelki életet él, hogy a gyereknevelés gyakorlatias, de kényes problémája elkerüli. A Halak szülötteinek rendszerint nehezére esik keményen és kitartóan dolgozni. Ezek az emberek, mivel mélységesen szeretik gyerekeiket, azt hiszik, hogy a szeretet és a spiritualitás irányítás elegendő a neveléshez. Míg a láthatatlan erők értéke érdekes, vitatható dolog, a növekvő gyerekeknek szüksége van olyan szülőkre, akik kézzelfoghatóbb irányítást nyújtanak. A Halak szülő élvezi a gyerekek társaságát, és sok tekintetben azonos hullámhosszon  van velük, de a felügyelet nehéz feladatát azzal akarja elkerülni, hogy mindent megenged a gyereknek.
 
 
A Halak, mint gyermek:

A halak jegyű gyermeknek nagy lehetőségei vannak a jóra. Mély lelkületű gyerek, aki mindig a tökéletesre és a szépre vágyik, és az álmok és a képzelet világában él. Realitásérzéke kicsi, és nincs elképzelése arról, hogy milyen a világ, vagy hogy milyen teljesítményt vár el tőlük? Ezek a gyermekek gyakran tehetségesek, különösen a zene, a tervezés és festés, valamint a költészet és próza területén, de hiányzik belőlük az önbizalom, és nincs alkotói késztetésük, hogy létrehozzanak valamit, és bemutassák a világnak. Élvezik az olvasást és a tanulást, de félénkek, titkolózók, és nem mernek megszólalni az iskolai megbeszéléseken.
 
Nem bíznak saját képességeikben, és ha munkájuk bonyolulttá válik, félre akarják dobni, attól félve, hogy kudarcot vallanak. Mindig biztosak abban, hogy nem versenyezhetnek másokkal, a kudarc okozta fájdalom összetöri őket, így inkább nem is próbálkoznak. A szülő dolga ebben az esetben a realitásérzet kifejlesztése. Igaz, hogy az élet nehéz, de feleannyira sem az, mint amilyennek egy Halak jegyűnek tűnik. A Halak jegyű gyereknek meg kell tanulnia, hogy az élet valódi, igazságos. Már gyerekként is kedvezőbbnek tűnik számukra a másvilág, melyet tökéletesnek hisznek, és ahová intelligens erőfeszítés eredményeképpen lehet eljutni. A bölcs szülő elősegíti az önbizalmat, körvonalazza bármilyen munka kapcsán a siker és a kudarc valószínűségét, és ami a legfontosabb, gondoskodik róla, hogy a gyerek a munkát végre is hajtsa. Az erőfeszítés irányítása, és minden megkezdett munka befejezése, korlátai ellenére, az egyedüli módszer, amellyel a törékeny, érzékeny Halak jegyű gyerek jelleme megerősíthető.
 

Halak, mint barát:

A Halak jegyűek imádják a barátságot, és gyakran inkább lelkesedéssel, mint józan ésszel keresik azt. Vágynak a melegségre és a mély emberi kapcsolatokra, és anélkül adnak és bíznak, hogy megvizsgálnák a másik felet. Ha legalább tisztán látnának, sok szívfájdalmat elkerülnének. A Halak jegyű hajlamos a barátságot túlságosan is a szerelemhez hasonlóan kezelni. Ezek az emberek szabadon adják oda magukat, de nem vizsgálják meg a barátot realisztikusan. Lehetetlen tökéletességet várnak el, amely sokszor emberileg nem is teljesíthető, vagy visszautasítják az emberi hibák elfogadását. Rögtön elkeserednek és csalódottak lesznek, ha a barátság nem isteni tökéletességű. A Halak jegyűek nagyon szenvednek attól, hogy nem képesek elégedettek lenni az emberi fajjal. A Neptunusznak az életre gyakorolt hatása nagy zavart okoz ezeknek az embereknek a reakcióiban. Gyakran nem látják saját hibáikat, amelyekből pedig sok van, és szenvedő mártírokként látják magukat, még ha dúskálnak is az anyagi javakban. természetesen az illúzión és a fantázián alapuló barátság kétes örömöt okoz.
 

Halak, mint üzleti partner:

A Halak jegyű személy az ideális csendestárs. Ha aktívan részt vesz a kapcsolatban, hajlamos a határozatlanságra, és vagy túl gyanakvó, vagy túlságosan megbízik másokban. Érzelmei mindenbe beleszólnak, és nem valami éleslátó. A Neptunusz okozta álmodozás komorsága van jelen minden reakciójában, és ítélőképessége gyakran homályos. Tehetséges emberek, de gyakran nem hajlandóak alkalmazkodni az elfogadott szokásokhoz, mindig kérdezősködnek, és valaminek az értékét mindig az ismeretlenhez mérik. Ez a lelki érzékenység nagyon szép lehet, de még a legművészibb üzletben is, ahol az értékek a művészetben rejlenek, jelen van az üzleti rendszer, és hacsak a Halak természetét nem erősíti meg más bolygó kombinációja, elég gyenge partnerek lesznek az üzleti vállalkozásban.
 

Helytállás a munkában:

A művészetek terén a Halak a költészetet, a humoros írásokat és az érzelmesebb, értékesebb típusú prózát részesítik előnyben. A táncok közül szeretik a pantomimot vagy a különös táncokat. A mozi, mert az az illúzió világa, különösen megfelelő a Halak jegyűek számára. A Neptunusz uralja az illúziók világát, és így a Halak szülötte is az árnyékos, álomszerű dolgok felé hajlik. A vízi utazás, vagy bármilyen vízi szállítással kapcsolatos elfoglaltság megfelelő egy Halak számára, de a folyadékokkal, gyógyszerekkel, főzetekkel, alkohollal, parfümmel, kozmetikumokkal, vagyis a luxuscikkekkel való kereskedelem is természetes választás.  A lelkileg érzékeny, együttérző Halak jegyűekhez az orvosi kutatás, és a papi hivatás is remekül illik.
 

Ki illik hozzá? Bárki, aki nem ijed meg kettős természetétől, mert az irányokat és a tempót nem mindig egyszerű mellette tartani. Racionális, tud bánni a pénzzel és határozott döntéseket képes hozni.


Krősz Zsuzsa


Rólunk mondták

További vélemények