Amit a Bikákról tudni érdemes (Krősz Zsuzsa, asztrológus)

A Bika az állatöv második jegye, a Kos után következik. Uralkodó bolygója a Vénusz, ennek köszönhetően keresi a szépséget és a harmóniát. Tavaszi, földies jegy. Születésnapjukat április 21. - május 21-ig terjedő időszakban ünneplik. Boldog Születésnapot kedves Bikák!

Krősz Zsuzsa, asztrológusÉrtékelés: 3.94 / 1289 szavazat

A szerző, a Csillagösvény Jósda weboldalán megjelent írások és cikkek átvételét, utánközlését, idézését,
csak és kizárólag az írás előtt feltünetett elérési linkes forrásmegjelöléssel engedélyezi!

A valódi bikákhoz hasonlóan, a Bika jegyében születettek bámulatra méltóan szilárdak és dühítően makacsak. Jámborak, ha jó a kedvük, és félelmetesek, ha dühbe gurulnak. A Vénusz által irányított Bikák emellett szeretik a szépséget a természetben és a művészetben és igyekeznek ezt érvényre is juttatni a külsejükben. Szeretnek divatosan öltözködni, és imádják finom parfümmel és ízléses ékszerrel kényeztetni magukat. A Bika jegyűek odaadó férjek és szerető feleségek, bár néhány Bika jegyű nőt és férfit akár erkölcstelennek is gondolhatnak a túlzott testiségük és szenvedélyük következtében. 

 

A szerelem nagyon valóságos dolog számukra, és a fizikai vonzalom megsemmisítő hatással van rájuk. Mindazonáltal komolyan veszik felelősségteljes feladataikat, és bármennyire is tévelygőek vágyaik, hűségesek maradnak szociális és anyagi kötelezettségeikhez egész életükön át. A Bika otthona boldog, fényűző, kényelmes és nyugodalmas életet biztosít. Gyakran vidéken található, szép környezetben. Az otthonát, csakúgy, mint az üzletet, gyakorlatias hatékonysággal vezeti a Bika.

 

A Vénusz bája nagymértékben gazdagítja a Bika karakterét, annyira vendégszeretővé teszi őket, hogy az emberek felkeresik őket, kellemes társaságukért és őszinte együttérzésükért. Mindig tanácsot lehet kapni a Bika embertől, és amikor ez lehetséges, konkrét anyagi segítséget. A Bika jegyű ember nagylelkű, gyakorlatias. A Bikák hajlamosak tömegekkel megtölteni az otthonukat, mert vendégszeretőek, de sokkal jobban hízelegnek a gazdagoknak és a szépeknek, mint a szegényeknek és az ismeretleneknek.

 

Szeretik, ha a gazdag és népszerű emberek között tartják őket számon. A Bika jegyűek vonzódnak a vidéki, élethez, általában a földdel való foglalkozást választják, ha egy mód van rá. Kitűnő földművesek lesznek belőlük, gyümölcsösöket, farmokat hoznak létre. Nagy kísérletezők, a jelek szerint a Bika személy, aki gazdagságra és kényelemre vágyik, természeténél fogva rendelkezik azzal a türelemmel és kitartással, amely a győzelemhez szükséges. Ezek az emberek szerencsések. Nagy tétű szerencsejátékokban nyernek, gyakran értékes nyereményeket. Természetüknél fogva alkalmasak a szerencsejátékokra, mivel gyakran “pókerarcúként” emlegetik őket.

 

 

Ezek közül a tulajdonságok közül néhány azonban nemcsak a szerencsejátékokban mutatkozik meg. A Bikák az összes állatövi jegyek közül a legtürelmesebbek, és hajlandóak dolgozni azért, és végtelenül várni arra, amit akarnak különösen a pénz és a szerelem területén. Óriási az elszántságuk, és legalább ennyire képesek eltűrni a sértéseket. Ha kidobják őket egy ajtón, biztos, hogy megpróbálnak egy másikat. Erővel győznek. A Bika jegyű egyáltalán nem intellektuális, de még a mai magas mércével tekintve is, szépérzéke rendkívül kifinomult, a művészetekkel kapcsolatos hitvallása mégis az, hogy semmi nem lehet igazán szép, ami nem hasznos is egyben.

 

A Bika összes tulajdona, így az otthona is erre az elvre alapul. Biztos, hogy a föld, amelynek jegye a Bika, a Vénusz uralkodásával együtt okozza ezt az ösztönös szépérzéket. A Bika alkatra jó felépítésű, de eléggé zömök. A férfiak hatalmas erejűek, életerősek és kitartóak. A testükre jellemző a széles váll, a dagadó izmok. Vonásaik húsosak, arcuk tiszta és gyönyörű. Arcuk hajlamos az elvörösödésre, szemük nagy és tiszta, egészségtől csillogó. Ez jellemző mindkét nemre. A Bika kicsattanó egészségű, természetes kapcsolatuk a földdel, majdnem emberfeletti erővel és kitartással ruházza fel őket. Amikor megbetegszenek, szégyenlik bevallani. A Bikák számára a betegség gyengeséget jelent, és hajlamosak az elviselhetetlenségig is eltűrni a panaszokat. Ezután a felépülés lassú, mivel a gyógyítóerő nem elég az ellenálláshoz.

 

A torok bántalmaitól betegszenek meg, és minden betegséget elkapnak, ami ezt a szervet támadja meg. A Bikák nemtől függetlenül, természetüknél fogva alkalmasak a házasságra, és a családi életre. Bár mint azt már említettem, érzékeik elkalandozhatnak, a kötelességtudatuk, anyagi értelemben, soha nem hagyja el őket. Ráadásul ragaszkodó, meleg és szerető emberek, és a változatosság következetlensége nem zavarja őket. A Bika jegyű nő nagyon szerető és szép karakter. A gyengéd bánásmódtól kivirágzik, és imádja a fényűzést. Legjobb tulajdonságai a megelégedettség, az odaadás, körültekintés és a szerető szolgálat, amely akkor mutatkozik meg, amikor férjhez megy egy tehetős férfihoz.

 

Nem számító lelkületű, rendelkezik a szépség tulajdonságaival, és megtanulta szeretni önmagát. Ez nem hiúság, hanem egy régimódi érzés, hogy szüksége van szállásra, ételre és védelemre. Ennek fejében a Bika feleség és anya beleolvad a háttérbe, még jobban, mint a Rák jegyű feleség, akinek megvannak a maga rosszkedvű, fárasztó, túlérzékeny, könnyes hangulatai. A boldogságba vetett hite bámulatra méltóan rendíthetetlen. Boldogságának forrását az jelenti, ha megszerez és megtart egy dédelgetett partnert, ha családot alapít, amelyre büszke lehet, ha zsíros bankszámlával rendelkezik. Szereti, ha barátai és ismerősei megdicsérik jól elvégzett munkáját és megfontolt gondolkodását, amely lehetővé teszi, hogy tanácsokat adjon. Boldoggá teszi, ha gyakran kikérik véleményét. Akkor boldog, ha úgy érzi, élete biztonságban van, és ezt önmaga érte el. Nincs ellenére, ha hírnevet és széles körű elismerést ér el, sőt képes küzdeni is érte.

 

Motivációja:

 

A Bika a föld elemhez tartozik, amelynek szembeötlő ismertetőjegye a gyakorlatias gondolkodás, vagy amit általában “józan paraszti észnek” neveznek. Mivel a Bikában erősen a biztonságról van szó, kevésbé foglalkozik a spekulációval, nem álmodozik a jövőről és nincsenek tisztázatlan viszonyai. Gondolkodása különösen a minőségre irányul. mindennek, ami érték és állandóság benyomását kelti, jó esélye van, hogy elfogadja. Az új területek felkutatásánál, a kipróbálásnál és az előre haladásnál jobban érdekli őt a megszerzett és megteremtett dolgainak megőrzése és élvezete. Csak olyan emberek társaságában tudja jól érezni magát, akikhez ez az együvé tartozás érzése fűzi. Egy Halak melankolikus elégedettséggel azonosíthatja magát a Zen mondással: “ Itt ülök egészen egyedül egy kövőn...”, de nem a Bika! Ahogy már említettem, a Bika különleges kapcsolatban áll az érzékszervi tapasztalatokkal, mint amilyen pl.: egy jó ebéd, a tavaszi mező illata, zene, masszírozás. A Bika legjobban a testiségben szeret élni. Fontos számára, hogy ami élvezetet jelent számára és amit értékesnek talál, azt birtokolni is akarja. A 2. ház, amely a Bikához van rendelve, hagyományosan a birtoklás háza. A birtoklás kötelezettségeket és kötelékeket von maga után, amitől a Kos ugyan fél, de a Bika ezt nagyra értékeli. Pontosan azáltal, hogy van valamije, ami kitartó foglalkozást igényel tőle és ami ezáltal még jobb és több lesz, fejlődik ki életében az érzékiség érzete.

 

 Célja:

 

Ahhoz, hogy jobban megértsünk egy állatövi jegyet, gyakran segítségünkre van, ha megvizsgáljuk azt az állatot, amelyről elnevezték a jegyet. A Bika csordában él, és számára az a legrosszabb, ha kizárják a csordából. Ez az érzet jellemző a Bika jellegű emberekre is: jó közérzetük nagyban függ attól, hogy egy csoporthoz tartozónak érzik magukat vagy sem. A horoszkóp egyéni jellegétől függően ez a csoport lehet a család, nemzetség, lakóközösség vagy egy szellemi közösség, ahová tartozónak érzi magát. mindig az “együtt vagyunk” érzéséről és a csoporttagok közelségéről, melegségéről van szó, az “együtt erősek vagyunk” érzéséről. A Kos természete szerint egyéni harcos, akinek mozognia kell, hogy meglegyen a biztonságérzete. A Bika szeretné ezt az ide-oda vonulást, (mindegy milyen területen éli meg a mai Kos), a megtelepedés és stabilitás javára feladni. Biztonságban és védve érzi magát, ha egy olyan csoporthoz tartozik, amely védelmet és meleget ad neki, de ezzel szemben beilleszkedést és alkalmazkodást is követel, olyan magatartási mintákat, amely a Kosnak, aki kizárólag önérvényesítésre törekszik, nagyon ellenére van. A Bika alap princípiuma testi-anyagi irányultságú: a fizikai közelség, anyagi biztonság, a kézzel fogható dolgok, a meggyökerezés az anyagi világban, a szilárd talaj érzete a lába alatt. A kisgyermek, aki tudtára ébred testi szükségleteinek, átmegy ezen a szakaszon.Ehhez tartoznak a testileg kellemes és kellemetlen érzések, azok, amelyeket érzékszerveinkkel tapasztalunk meg. A Bika termékeny jegy, amely nem feltétlenül függ össze a kreativitással. Különös módon olyan helyzetben van, ahol úgy tud adott dolgokat értékesíteni és kiépíteni, hogy azok virágzanak, és “értéktöbbletet” eredményeznek. Ennek fontos előfeltétele a letelepedésre, a maradásra és a csoporthoz való tartozásra való igénye. Ő az, aki a Kos számos megkezdett tervét továbbviszi, és hódításait igazgatja és gondozza. Egy közösség általában azzal a céllal jön létre, hogy tagjainak védelmet, rendet és stabil viszonyokat biztosítson. Az önkényt és káoszt a minimálisra csökkenti, az élet állandóbb és ezzel kiszámíthatóbb lesz. A csoporthoz való tartozás magában hord bizonyos személyes jogokat is, mivel egy bizonyos családhoz tartozik, bizonyos jogokat vehet igénybe. Itt is feltűnik az “együtt erősek vagyunk” elve. Ez más, mint a Baknál, ahol olyan emberek jönnek össze, akik azonos társadalmi rétegből származnak, vagy azonos mértékek és játékszabályok szerint élnek. A Bika csoportot alkot, ahol a kötelék olyan hagyományon alapul, amelyet generációról generációra adnak tovább. A munkamegosztás és a közös munka eredményezi a Bika közismert termékenységét, akiknek legfontosabb célja, hogy valami láthatót, megfoghatót teremtsen a világban.

 

Tanulási feladata:

 

Mivel a Bika számára minden, ami a biztonságérzetét, önértékelését erősíti vagy szükségletét kielégíti, óriási értéket képvisel, ezeket a dolgokat vagy embereket feltétlenül birtokolni is akarja, és lehetőleg soha vissza sem adni. Ezt a tulajdonságát gyakran bebizonyítja olyan témák vagy dolgok megtartásában is, amelyek már használhatatlanok vagy értelmetlenek számára. Valahol mélyen érzi magában a birtokló vágyát, lehetőleg kézzelfogható formában. Erich Fromm, a Birtokolni vagy lenni könyvének címében foglalja össze ezt a problémát: a Bika problematikus oldala abban jelenik meg leginkább, hogy gyermekei vannak, anélkül, hogy apa lenne, hogy képeket gyűjt anélkül, hogy művészszerető lenne, legjobb esetben azért, mert a képeknek idővel valamelyest növekszik az értékük. A birtoklás több oldalát is kielégíti: a birtoklás mindegy milyen jellegű, erősíti önértékelését, megmutatja, hogy olyan helyzetben volt, ahol “talpra tudott állítani” valamit és ez bizonyítja értékét a világnak, legalábbis ő így gondolja. Ezen felül a birtok gondozást igényel és ez azt az érzést kelti benne, hogy hasznos. Ezért minden Bika jellegű embernek jelentős belső vívódásába kerül eldönteni, hogy mit tart meg, és mit enged el. Ennek a döntésnek a meghozatalához meg kell teremtenie saját értékrendszerét. Ez nehéz feladat számára, mivel alapvető gyűjtő és bebiztosítási vágya mellett meghatározó számára csoportja, családja értékrendszere is. Gyakran tart meg olyan dolgot, amely összefügg önértékelésével, nemcsak tárgyakat és embereket, hanem érveket és véleményeket is. A kitartás és állhatatosság adományának is van fonák oldala. “Több önmagunkból, nem mindig a legjobb.”, írja Paul Watzlawick: A jó rossz oldaláról c. könyvében. A Bika, amely állhatatosabb minden más állatövi jegynél, éppen ezért fél minden változástól, szokatlantól és bizonytalantól. Hajlamos beleragadni a status quoban vagy túlhaladott szokásokat és hagyományokat vég nélkül folytatni, nem tudja ezeket elengedni. Testi szinten ez kiválasztási problémákban jelenhet meg, amely világossá teszi a problémát. A legkevesebb, ami ebből származik, az a benyomás, hogy kissé fantázia és ötletszegény. Védőbástyát is építhet az élet eseményei ellen, ez olyan tulajdonság, amely közös a szemben lévő jeggyel, a Skorpióval. A különbség csupán az, hogy a Skorpió ezzel szilárd eszméit, elgondolásait védi, míg a Bika reális birtokát. Ebben a megtartásban benne van akarva-akaratlanul az önkorlátozás, amely aláássa a Bika teremtő erejét, ahelyett (ahogy ő hiszi), hogy támogatná és bizonyítaná.

 

 

Lélektana:

 

A Föld talaj a lábunk alatt, meg tudjuk fogni. A látható világ szimbólum, amelyet értelmünkkel fel tudunk fogni és meg tudunk érteni. A három föld jegy közül: a Bika, a Szűz, a Bak, a Bikának van a legegyértelműbb kapcsolata a föld elem tulajdonsággal. A reális, látható világgal foglalkozik, a filozofikus, spekulatív kérdések nem állnak közel hozzá. A Bikát az érdekli, ami valóban kéznél van és megfogható eredményt helyez kilátásba. Nem kell neki megtanítani, hogyan kell pénzt keresni, született tehetsége van az anyagi kérdések megoldására és olyan stratégiák kidolgozására, amelyek szükségleteit elégítik ki. Pieter Bruegel paraszti képei: “Paraszttánc” és a “Parasztlakodalom” jól szemléltetik a Bika tipikus hangulatát, meleg, barnás tónusok, földszínek, kerek, jól táplált testek, tánc, evés. Az emberek közel ülnek egymáshoz, bizalom és közelség van a levegőben. Amit nem találunk ezeken a képeken, és nem is kell találnunk, az az inspiráció, könnyűség, extravagancia. A jelenlévők közül senki nem tűnik ki ruhájával, külsejével vagy viselkedésével. A csoport zárt. A Vízöntőre jellemző inkább, hogy kilép a szerepből, kívülálló lesz, az inspiráció és az ötletek követése pedig elsősorban a Nyilasra, Halakra vagy a Rákra jellemző. A Bika egészen pontosan tudni akarja mivel is van dolga. Inkább tartja pénzét otthon a párna alatt, mint a bankban. Ez mellett azonban azok közé tartozik, akik betartják ígéretüket, már csak azért is, mert előrelátó és szolid, és előre alaposan átgondol mindent. Míg a Halakra jellemző, hogy álmodoznak a távoli kedvesről, a Bikának szüksége van a partner fizikai közelségére. Néha azonban megtörténik vele, hogy fizikailag jelen van, de lélekben nagyon távol. A Bika ura a Vénusz, a szépség, az esztétikum, az élvezet az odaadás szimbóluma. Tulajdonságai fellelhetők a Bikában jó ízlés formájában, sok Bika muzikális. Csak lassan áll át szokatlan helyzetekre, és eltart egy darabig, amíg elszánja magát, hogy új dolgokba kezdjen. Ha azonban egyszer beindult, aligha tarthatja fel valami. A legnagyobb büntetés a Bikának, ha elvesznek tőle valamit, amit felépített. Egész önértékelése ezen nyugszik: nagy valószínűséggel sokáig nem fogja ezt kiheverni. Mivel gyökerei igen fontosak neki, úgy érzi, mintha kivágtak volna belőle egy részt, a pótlás pedig vigasztalja. A veszteséghelyzetek alkalmat adnak arra, hogy megismerjük a békés Bika kolerikus oldalát. Gyors reagálás nem várható tőle. Aki azonban értékeli megfontoltságát, alaposságát, szolidságát, az megbízható barátot és partnert talál benne. Egy valami nem nagyon történhet meg vele, hogy az egyik pillanatról a másikra eldönti “ lemegy cigarettáért” és soha többé nem jön vissza.

 

A Bika, mint barát:

 

A Bika jegyűek hűséges, megbízható barátok. Ezeket a melegszívű embereket úgy lehet leírni, mint akik “örökké hűségesek”. Nem túl beszédes emberek, és bár értékelik a barátságot, nem mindig tudják, hogyan szerezzék meg a barátokat, akiket akarnak. Az élet más területén is elszántak és türelmesek, és ilyen módon reagálnak a barátságok kötésekor is. Imádják a szépséget, és szeretetüket “ magas” helyekre helyezik. Ilyen módon a szolgáló Bika szülöttek gyakran bizalmas barátai lesznek munkaadóiknak, más kevéssé alacsonyrendű foglalkozásúak pedig olyanokkal kötnek barátságot, akik jóval felettük állnak. Nem inspiráló barátok, de bármilyen kapcsolatban állandóságot és megbízhatóságot nyújtanak.

 

 

A Bika, mint feleség:

 

A Bika feleség talán a legodaadóbb és legalárendeltebb típusú feleség az összes állatövi jegy közül. Soha nem fordul a váláshoz, és inkább a legnagyobb nehézséget is eltűri, mint hogy elhagyja társát. Természetesen, amikor ezt a kijelentést tesszük, meg kell jegyezni, hogy a Rák és az Oroszlán feleség odaadása felveszi vele a versenyt. De a Bika feleség különösen alkalmas a családi életre. Ő a tökéletes fészeképítő. Odaadó családanya és szerető feleség, elégedett férje érte tett erőfeszítéseivel. Ezek az erőfeszítések általában elég ambiciózusak, mivel a Bika nő rejtett módon képes hatni a párjára. Nyugodtak, visszafogottak és barátságosak mindenkivel, a felszínen, ám valójában legalább annyira féltékenyek, mint a Kos nők, és vágynak az élet fényűző és világi dolgaira. A Kos nő féltékeny a férje figyelmére, de a Bika feleség szenvedélye kapzsi és anyagias. Férje odaadását soha nem kérdőjelezi meg, főként azért, mert az csak ritkán lép félre. Nagyon ragaszkodó, érzelmeit kimutató nő, akit teljesen leköt az otthona és a családja, ám családtagjaitól elvárja, hogy viszonozzák gondoskodását. A Bika feleség jósága mögött elszánt kitartás húzódik meg, férjét ezzel arra kényszeríti, hogy minden vágyát kielégítse. Olyannak tünteti fel magát, akinek szüksége van a másikra, de igazából ő maga is segíteni tud magán, ha szükséges. Ezeknek a nőknek a ragaszkodását legjobban egy sikeres típusú férfi tarthatja fenn, az a fajta férj, aki valaki az üzleti életben, és megengedheti, hogy felesége fényűző otthont tartson fenn, ahol megmutatkozhat igazán remek háziassága és társasági bája.

 

 

A Bika, mint férj:

 

A Bika férjben megvannak azok a legjobb tulajdonságok, amelyek a sikeres férjet jellemzik. A Bika férfit néha eléggé erkölcstelennek tartják. Az igaz, hogy van valami bikaszerű hajlam benne, hogy kielégítse azt az erős fizikai vágyát, amely erre a szülöttre jellemző. De a Bika férfi olyan odaadó, annyira megbízható, kedves, nagylelkű és hűséges otthonépítő, hogy érzelmi természetének erőszakossága megbocsátható. Soha nem hagyja ott a családját valamilyen más kapcsolatért, amely, ha van is, csak röpke és átmeneti. Ez a fajta férj imádja a feleségét és gyermekeit, és teljes erőbedobással dolgozik, hogy megadja nekik a legjobb otthont, oktatást, ruhákat és szórakozást, melyet ez a világ kínál. Ezek a férfiak gyakran maguknál magasabban álló nőt vesznek el, részben, mert olyan nagy ambíciót táplálnak a családalapítás iránt, részben pedig mert anyagi sikereik által így bejuthatnak a magasabb körökbe. A Vénusz uralkodása fejlett szépérzéket kölcsönöz nekik, és hogy a Bika férj egész életén át kitartson felesége mellett, társának szépnek és kellemes modorúnak kell lennie. Ezek a férfiak imádják, ha valaki tőlük függ, és szeretik, ha ők egyedül felelősek családjuk boldogságáért. A családi élet, amely túl fárasztó az állatöv oly sok típusa számára, soha nem az a Bika férjnek. Ha már házas, soha nem keresi az agglegénységet, és soha nem néz vissza nosztalgiával a szabadságra, amelyet amúgy sem tartott sokra.

 

A Bika, mint szülő:

 

A Bika szülő nemtől függetlenül, gyakran az egyik ideális típusú szülőnek tartják. Végtelen a türelmük, természetüknél fogva imádják a gyerekeket és az otthoni életet, mely gyakran a gyerekek körül forog. Ez a rutin nem unalmas a Bika jegyű számára, mint ahogyan a sok állatövi típus számára az. A Bika jegyűek majdnem mindig vidéki, vagy legalábbis kertvárosi életet választanak, amely ideális a növekvő család részére. Az ilyen típusú szülők erős védelmező ösztönnel rendelkeznek, és bár ritkán éles eszű, intellektuális emberek, szívük jósága és józan eszük, valamint erős intuitív tulajdonságaik biztosítják azt a fajta nevelést, amelyre a gyereknek szüksége van.

 

 

A Bika, mint gyermek:

 

A Bika gyermek az egyik legszebb a tizenkét típus közül. Általában nyurga, fejlett, egészséges megjelenésű. Jó evő, tele van energiával és életerővel. Ezek a gyerekek jól reagálnak a szeretetre és gyengédségre, és vágynak a támogatásra. Egykedvűnek tűnnek, de ez inkább félénkség, és ha ennek megfelelően arra biztatjuk őket, hogy barátságosak legyenek, ez a félénkség eltűnik. A Bika nem intellektuális jegy, és ezek a gyerekek nem szorgalmas tanulók. Ösztökélni kell őket a tanulásra. Néha tehetséget mutatnak valamilyen kézügyességet igénylő munkában, és kifejezetten művészi hajlamokkal rendelkeznek, ezt bátorítani kell, és mellé mérsékelt mennyiségű szellemi ismeretekkel kell ellátni. De függetlenül attól, hogy mi köti le őket életük kezdeti szakaszától kezdve, a munkaszeretetre kell nevelni őket. Ezek a gyerekek hamar lustává válnak, mivel a jegy karaktere is hajlik az önkényeztetésre. Szorgalmazni kell a jó, segítő barátságot más gyerekekkel. A Bika gyermek, mivel örömöt keres, hajlamos olyan barátokat választani, akik a mélázó, ábrándozó oldalát hozzák ki természetéből. A társak intelligens ellenőrzése szükséges. A szelíd érdeklődés és csendes ösztökélés felkelti a gyerekben a jó tulajdonságokat, sikerességet, amely később a Bika karakter része lesz.

 

Bika, mint üzleti partner:

 

A Bika jegyű személy sok tekintetben csodálatos partner. Lehet, hogy nem a vállalat esze, de ő végzi a legtöbb munkát. Az agresszív Bika típus csodálatos dolgozó, fáradhatatlan és megbízható, erejét, és mindent, amit nyújtani tud, hajlandó kockáztatni. Valamivel visszafogottabb az ötletek, mint az erő terén. Üzleti partnerként legrosszabb tulajdonsága a makacssága. nem túl eszes, és nem mindig hajlandó tanulni. Még csak nem is hajlandó másokra hallgatni, és amikor végre hajlandó odafigyelni másra, elég lassú felfogású. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a Bika partner önfejű, hajthatatlan ember, aki nem látja saját előnyét. Néha ez így van, de legtöbbször a Bika típus üzleti érzéke túl jó ahhoz, hogy végül ne lássa az előnyöket. Így tehát ez a hűséges, őszinte típus, ha diplomatikusan kezelik, kielégítő partner lesz.

 

Bika helytállása a munkában:

 

A Bika jegyűek ösztönösen hozzáértőek a földművelés minden ágában, a növénytermesztésben és növénynemesítésben. kitűnő kertészek, mezőgazdászok és virágtermesztők. Tudományosan érdekli őket a természetrajz és az otthon tudománya, lelkesen tudnak dolgozni a bakteriológia és a diabetika területén.A dietetikusnak nagy jövője van a kereskedelem területén is. Az építészet egy másik olyan terület, amelyre a Bika jegyű alkalmas, különösen a lakóházak építése terén. A modern házépítés hatalmas ipar, és az ezen a téren lehetséges fejlesztések számtalan utat nyitnak a haladásnak. Végül, de nem utolsósorban, a Bika jegyű tehetséges énekes. A világ sok nagy énekesének horoszkópjában a Nap, a Hold vagy valamelyik más bolygó jó aspektusban áll a Bika jegyében.

 

A Bika és a pénz:

 

A Bika a gazdagság jegye, és szerencsét hoz pénzügyi tekintetben szülötteinek. A legtöbb Bika élvezi a létért folytatott küzdelmet, és a munka szeretete miatt dolgozik. A produktivitásra való természetes hajlama mellett a Bika jegyű gyakran örököl, vagy élete során nagyobb pénzösszegeket kap nagylelkű barátaitól és rokonaitól. Ezek az emberek bármikor anyagi segítséget kapnak, ha szükségük van rá. A Bika jegyűek, vagy azok, akiknek fontosabb bolygói a Bika kegyében állnak, általában nagy mennyiségű pénzt és vagyont halmoznak fel életükben. Azok a Bika szülötek, akik szerény körülmények közé születnek, ahová a lehetőségek nem érnek el, valahogy mindig biztonságot és tiszteletet vívnak ki maguk és családjuk számára.

 

Ki illik hozzá?

 

Bárki, aki nem komplikálja túl az életét, aki jól tud alkalmazkodni, nyugodt, tud és szeret főzni, és a hétköznapokra képes nyugodt, meghitt otthont biztosítani számára.
 


Krősz Zsuzsa


Rólunk mondták

További vélemények